top of page

SSAB - Svenskt stålSSAB, tidigare känt som Svenskt Stål AB, är ett svenskt multinationellt ståltillverkningsföretag som verkar globalt. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. SSAB erbjuder ett brett sortiment av höghållfasta stålprodukter som används i olika industrier, inklusive konstruktion, gruvdrift, transporter och energi.


SSAB har ett starkt engagemang för hållbarhet och har uppmärksammats för sina insatser inom detta område. Företaget har implementerat flera åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck, såsom energieffektiva produktionsprocesser, användning av förnybara energikällor och återvinning av avfallsmaterial. Under 2019 lanserade SSAB sitt program "2020 Sustainable Development Goals", som syftar till att stödja FN:s hållbara utvecklingsmål och att bidra till en mer hållbar värld.


SSAB:s stålprodukter är kända för sin höga hållfasthet och hållbarhet, vilket gör dem idealiska för användning i krävande applikationer. Företagets höghållfasta stål används i en mängd olika produkter, inklusive broar, vindturbiner och gruvutrustning. SSAB erbjuder även en rad avancerade stålprodukter, såsom kylda och härdade stål, som är designade för att möta olika industriers specifika behov.


Under de senaste åren har SSAB utökat sin verksamhet till flera länder, bland annat USA, Kina och Brasilien. Företaget har etablerat en stark närvaro på dessa marknader och har blivit en av de ledande ståltillverkarna i dessa regioner. SSAB:s framgångar på dessa marknader kan tillskrivas dess fokus på att tillhandahålla högkvalitativa stålprodukter, utmärkt kundservice och ett engagemang för hållbarhet.


Sammanfattningsvis är SSAB ett ledande ståltillverkningsföretag som verkar globalt. Företagets engagemang för hållbarhet, i kombination med dess fokus på att tillhandahålla höghållfasta stålprodukter, har gjort det möjligt för det att etablera en stark närvaro i flera länder. SSAB:s framgångar är ett bevis på vikten av hållbarhet och högkvalitativa produkter inom stålindustrin.


Källor:


SSAB årsredovisning 2019

SSABs webbplats: https://www.ssab.com/

"SSAB lanserar 2020 Sustainable Development Goals Program" PR Newswire, 2019.

"SSAB – Ledande inom hållbart höghållfast stål" SSABs webbplats, tillgänglig 2023-02-11.

9 visningar

Comments


bottom of page