top of page

Skillnader i möjligheter mellan rika och fattiga

Skillnaden mellan rika och fattiga människor i världen kan ses i olika aspekter som rikedom, utbildning, hälsa och tillgång till möjligheter.


Rikedom är den mest uppenbara skillnaden mellan rika och fattiga människor. Rika människor har mer pengar och resurser för att stödja sin livsstil, medan fattiga människor ofta kämpar för att klara sig. Denna klyfta i välstånd kan ses i kvaliteten på bostäder, kläder och mat som människor har tillgång till.


Utbildning är en annan aspekt där skillnaden mellan rika och fattiga människor kan ses. Rika människor har ofta tillgång till bättre utbildningsmöjligheter och resurser, vilket kan leda till bättre jobbmöjligheter och högre löner. Å andra sidan kan fattiga människor ha begränsad tillgång till utbildning och kan kämpa för att hitta ett bra lönande arbete.


Hälsan påverkas också av förmögenhetsklyftan. Rika människor har tillgång till bättre sjukvårdsinrättningar, näringsrik mat och säkra levnadsförhållanden, vilket kan bidra till bättre hälsoresultat. Å andra sidan saknar fattiga människor ofta tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård och kan bo i områden med dåliga levnadsvillkor, vilket kan leda till dåliga hälsoresultat.


Tillgång till möjligheter är en annan viktig skillnad mellan rika och fattiga människor. Rika människor har mer resurser och kontakter för att dra nytta av möjligheter, medan fattiga människor kanske inte har samma tillgång. Detta kan resultera i begränsade jobbmöjligheter och färre chanser att förbättra sin ekonomiska situation.


Sammanfattningsvis kan skillnaderna mellan rika och fattiga människor i världen ses i rikedom, utbildning, hälsa och tillgång till möjligheter. Att ta itu med dessa skillnader är viktigt för att skapa ett mer jämställt och rättvist samhälle, där alla har chansen att nå sin fulla potential.


Källor - Litteratur


Bigsten, Arne (2011) Utvecklingens ekonomi och politik

Berg, Claes (2012) Global ekonomi – En introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi – Andra upplagan

Collste, Göran (2004) Globalisering och rättvisa.

Hansson, Hans (2008) Internationell ekonomi – Andra upplagan

Gavelin, Lars & Sjöberg, Erik (2007) Finansiell ekonomi i praktiken

Martin, Hans Peter & Schumann, Harald (1995) Globaliseringsfällan – Angrepp på demokrati och välfärd

Vylder de, Stefan (2007) Utvecklingens drivkrafter – Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen. Tryckt av: Fälth & Hässler, Värnamo 2007.

Piketty, Thomas (2014) Capital – In the twenty first century

Liv 3.0 av Max Tegmark


Källor – Vetenskapliga artiklar


O’Neill Tim (2003) Globalization: Fads, Fictions and Facts – Fadsare no substitute for clearthinking, Publicerad av: Business Economics, January 2004

Wade, Hunter Robert (2003) Is Globalization Reducing Poverty and Inequality?, Publicerad av: World Development, 2004


Källor - Tidningsartiklar


Marianne Björlund (2013-10-18) Arbete ingen garanti mot fattigdom, Dagens nyheter – Världen

Marianne Björklund, Fler fattiga och de rika blir rikare – DN artikel (2014-03-18), sid.20


Internetsidor - KällorKällor - Youtube

Wealth Gap: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=LfgSEwjAeno&list=WL&index=4

Corporate Taxes: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=RKjk0ECXjiQ&list=WL&index=26

129 visningar

Comments


bottom of page