top of page

Självständighetsförklaringen i USA - 1776

Självständighetsförklaringen är ett av de viktigaste dokumenten i amerikansk historia. Det skrevs av Thomas Jefferson och antogs av den kontinentala kongressen den 4 juli 1776. Dokumentet förklarade att de tretton amerikanska kolonierna var fria och oberoende stater och förklarade skälen till denna separation från Storbritannien. I denna uppsats kommer vi att utforska det historiska sammanhanget, innehållet och betydelsen av självständighetsförklaringen.


Historiska sammanhang


De amerikanska kolonierna hade varit under brittiskt styre sedan 1600-talet. I mitten av 1700-talet ökade spänningarna mellan kolonisterna och den brittiska regeringen. Kolonisterna hade varit allt mer högljudda i sitt motstånd mot brittisk politik, såsom Stamp Act och Townshend Acts, som de såg som orättvisa och förtryckande. Britterna, å andra sidan, såg kolonisterna som undersåtar som var skyldiga att lyda lagarna och betala skatt.


År 1774 hölls den första kontinentala kongressen som svar på de olidliga lagarna, en serie lagar som antogs av det brittiska parlamentet som svar på Boston Tea Party. Kongressen krävde en bojkott av brittiska varor och gjorde förberedelser för ett eventuellt krig med Storbritannien. Året därpå hölls den andra kontinentala kongressen och det var under detta möte som beslutet fattades att förklara sig självständigt från Storbritannien.


Innehåll


Självständighetsförklaringen är uppdelad i tre delar: ingressen, listan över klagomål och slutsatsen. Ingressen förklarar skälen till att skriva dokumentet och hävdar alla människors naturliga rättigheter. Det står:


"Vi anser att dessa sanningar är självklara, att alla människor är skapade lika, att de är utrustade av sin Skapare med vissa oförytterliga rättigheter, att bland dessa finns liv, frihet och strävan efter lycka."


Listan över klagomål följer, och den innehåller en lång lista med klagomål mot den brittiska regeringen. Dessa inkluderar införandet av skatter utan kolonisternas samtycke, inkvartering av trupper i kolonisternas hem och kränkningen av kolonisternas rätt till rättegång av jury. Slutsatsen hävdar koloniernas rätt att vara fria och oberoende stater, och förklarar upplösningen av alla politiska band mellan kolonierna och Storbritannien.


Betydelse


Självständighetsförklaringen var ett viktigt ögonblick i amerikansk historia, eftersom den markerade den formella början av den amerikanska revolutionen. Den gav ett tydligt uttalande om kolonisternas klagomål mot den brittiska regeringen och hävdade alla människors naturliga rättigheter. Dokumentet var också betydelsefullt genom att det var en samlande kraft för de tretton kolonierna, som tidigare varit splittrade i frågan om självständighet. Genom att tillsammans förklara sin självständighet kunde kolonierna presentera en enhetsfront mot britterna.


Självständighetsförklaringen hade också en djupgående inverkan på världen. Dess hävdande av alla människors naturliga rättigheter påverkade andra revolutionära rörelser, som den franska revolutionen. Dokumentet inspirerade också framtida generationer av amerikaner att kämpa för sina rättigheter och friheter, och förblir en kraftfull symbol för amerikansk demokrati än i dag.


Källor:


"Självständighetsförklaringen: En historia." National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-history.


"Självständighetsförklaring." National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript.


Wood, Gordon S. Den amerikanska revolutionen: En historia. New York: Modern Library, 2002.

160 visningar

コメント


bottom of page