top of page

Salvador Allende - Presidenten som störtades av CIA


Salvador Allende var en chilensk politiker som tjänade som president i Chile från 1970 till sin död 1973. Allende var den förste marxisten som valdes in som president i ett latinamerikanskt land i ett demokratiskt val. Hans presidentskap präglades av en rad sociala och ekonomiska reformer som syftade till att minska ojämlikheten och stärka arbetarklassen. Men hans politik var kontroversiell och mötte motstånd från mäktiga inhemska och internationella intressen. I den här uppsatsen kommer vi att undersöka Salvador Allendes liv och arv.


Tidiga liv och politisk karriär


Salvador Allende föddes den 26 juni 1908 i Santiago, Chile. Hans far var advokat och hans mamma var lärare. Allende gick på University of Chile, där han tog en examen i medicin. Han arbetade senare som läkare och professor i medicin innan han gick in i politiken.


Allende var medlem i det chilenska socialistpartiet och valdes in i den chilenska kongressen 1937. Han var senare senator och hälsominister under president Eduardo Frei Montalva 1964–1970.


Ordförandeskap


Allende valdes till Chiles president den 4 september 1970, i ett tätt trevägslopp. Han fick stöd av en koalition av vänsterpartier, inklusive Socialistpartiet, Kommunistpartiet och Radikala partiet. Som president genomförde Allende en rad reformer som syftade till att minska ojämlikheten och förbättra arbetarklassens liv.


Ett av Allendes viktigaste initiativ var förstatligandet av Chiles koppargruvor, som kontrollerades av utländska företag. Nationaliseringen var avsedd att ge regeringen kontroll över Chiles mest värdefulla naturresurs och att använda vinsten för att finansiera sociala program. Allende genomförde också jordreform, som syftade till att omfördela mark från rika markägare till fattiga bönder.


Allendes politik mötte motstånd från mäktiga inhemska och internationella intressen. Den chilenska medelklassen och affärseliten var motståndare till Allendes socialistiska politik, och de arrangerade en rad protester och strejker som syftade till att destabilisera hans regering. USA:s regering var också emot Allendes presidentskap och gav stöd till oppositionsgrupper. CIA genomförde hemliga operationer för att destabilisera Allendes regering, och det fanns rapporter om USA:s inblandning i kuppen 1973 som störtade Allende.


Död och arv


Allendes presidentskap upphörde den 11 september 1973, när den chilenska militären genomförde en kupp och störtade hans regering. Allende dog under kuppen och militärjuntan som tog makten installerade general Augusto Pinochet som ny president.


Allendes arv har varit föremål för debatt i Chile och runt om i världen. Supportrar ser honom som en förkämpe för social rättvisa och mänskliga rättigheter, medan kritiker ser honom som en radikal socialist som hotade Chiles demokrati och stabilitet. Nationaliseringen av Chiles koppargruvor och landreformen är fortfarande kontroversiella frågor i Chile, och landets politiska landskap har formats av Allendes presidentskap och händelserna som följde.


Källor:


"Salvador Allende: Chiles revolutionära ledare." BBC News, 11 september 2013. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-24002300

"Salvador Allende." Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Salvador-Allende

"Chileansk kupp." History.com, 13 november 2009. https://www.history.com/topics/latin-america/chilean-coup

"Den andra 9/11: Minns den USA-stödda kuppen i Chile." Demokrati nu!

29 visningar

Comentarios


bottom of page