top of page

Sänkningen av Lusitania - USA går med i kriget


Förlisningen av RMS Lusitania var en betydande händelse i upptakten till USA:s inträde i första världskriget. Den 7 maj 1915 torpederades passagerarfartyget och sänktes av en tysk ubåt utanför Irlands kust. , vilket resulterade i över 1 100 människors död, inklusive 128 amerikaner.


Orsaker till Lusitanias förlisning


Vid tidpunkten för förlisningen var Storbritannien engagerat i en marin blockad av Tyskland, och tyskarna hade svarat med en policy av obegränsad ubåtskrigföring, där de skulle attackera alla fartyg som de trodde bar förnödenheter till Storbritannien. Lusitania var ett brittiskt passagerarfartyg, men det transporterade också ammunition och andra krigsförnödenheter. Tyskarna hävdade att Lusitania var ett legitimt militärt mål, medan britterna hävdade att det var ett civilt fartyg. Det finns idag forskning som talar för att britterna visste om vart de tyska ubåtarna fanns, men ändå lät attacken äga rum. Detta pga. det faktum att man ville ha med USA i kriget.


Konsekvenser av Lusitanias förlisning


Lusitanias förlisning fick betydande konsekvenser för USA och det bredare internationella samfundet. Direkt efter förlisningen blev det upprördhet i USA och president Woodrow Wilson krävde att tyskarna skulle upphöra med sin politik med oinskränkt ubåtskrigföring. Medan tyskarna till en början gick med på dessa krav, återupptog de oinskränkt ubåtskrigföring 1917, vilket i slutändan ledde till att USA gick in i första världskriget.


Lusitanias förlisning fick också betydande konsekvenser för internationell rätt. Incidenten ledde till upprättandet av "kryssarreglerna", som krävde att krigförande ubåtar skulle stoppa och genomsöka handelsfartyg innan de attackerade dem. Dessutom var Lusitanias förlisning en av faktorerna som ledde till upprättandet av Nationernas Förbund efter kriget, som syftade till att främja internationellt samarbete och förhindra framtida konflikter.


Slutsats


Lusitanias förlisning var en betydande händelse i upptakten till USA:s inträde i första världskriget. Incidenten belyste farorna med oinskränkt ubåtskrigföring och ledde till förändringar i internationell rätt. Förlisningen hade en bestående inverkan på internationella relationer och spelade en betydande roll i det slutliga resultatet av första världskriget.


Källor:


Erik Larson. Dead Wake: The Last Crossing of the Lusitania. Crown Publishing Group, 2015.

Diana Preston. Lusitania: En episk tragedi. Walker & Company, 2002.

Winston Churchill. Världskrisen, 1911-1918. Fri press, 2005.

49 visningar

Comments


bottom of page