top of page

René Descartes - En filosofisk gigantRené Descartes var en fransk filosof, matematiker och vetenskapsman som levde på 1600-talet. Han anses allmänt som den moderna västerländska filosofins fader och är mest känd för sitt filosofiska arbete "Meditations on First Philosophy" och för sin formulering av det kartesiska koordinatsystemet.


Descartes föddes i La Haye en Touraine, Frankrike, den 31 mars 1596. Han gick på jesuitkollegiet i La Flèche, där han exponerades för ett brett spektrum av ämnen, inklusive matematik, vetenskap och filosofi. Efter att ha avslutat sin utbildning vid La Flèche reste Descartes genom Europa, där han studerade och observerade den naturliga världen. Under denna tid utvecklade han sina filosofiska åsikter, som senare skulle bli grunden för hans berömda verk, "Meditations on First Philosophy".


I "Meditations on First Philosophy" gav sig Descartes för att ge en systematisk förklaring av sin tro. Han börjar med att ifrågasätta alla sina tidigare övertygelser och försöka avgöra vilken av dem som kan anses vara säker. Denna process, som är känd som "metodologisk skepticism", är central i Descartes filosofi. Han trodde att för att komma fram till viss kunskap måste man först eliminera alla falska övertygelser.


En av de viktigaste övertygelserna som Descartes kom fram till genom denna process var existensen av sig själv som en tänkande varelse. Detta är det berömda uttalandet "Cogito, ergo sum" eller "Jag tänker, därför är jag." Descartes hävdade att eftersom han kunde tänka och ifrågasätta sin tro, måste han existera som en tänkande varelse. Han ansåg att denna slutsats var säker och inte kunde betvivlas.


Utöver sina filosofiska åsikter gjorde Descartes också betydande bidrag till matematik och naturvetenskap. Han är krediterad för uppfinningen av det kartesiska koordinatsystemet, som nu används i stor utsträckning inom matematik och naturvetenskap. Detta system ger ett sätt att rita matematiska ekvationer och anses vara en av de viktigaste utvecklingarna i matematikens historia.


Descartes filosofiska och vetenskapliga åsikter hade en betydande inverkan på Europas intellektuella landskap. Han anses vara en av den moderna erans mest inflytelserika filosofer och studeras flitigt på universitet runt om i världen. Trots detta har hans åsikter också varit föremål för mycket kritik, särskilt när det gäller hans idéer om förhållandet mellan sinne och kropp.


Sammanfattningsvis var René Descartes en mycket inflytelserik filosof, matematiker och vetenskapsman vars idéer fortsätter att forma den moderna världen. Genom sitt systematiska förhållningssätt till kunskap gav han en grund för modern västerländsk filosofi och gjorde betydande bidrag till matematik och naturvetenskap.


Källor:


Descartes, R. (1641). Meditationer om första filosofi.

Cottingham, J. (1986). Descartes. Cambridge University Press.

Wilson, M. (1978). Descartes. Oxford University Press.

Roger Ariew och Eric Watkins, red., The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Höstutgåvan 2018), "René Descartes."

Garber, D. (1992). Descartes metafysiska fysik. University of Chicago Press.

30 visningar

Comentarios


bottom of page