top of page

Potsdamkonferensen - En viktig del i början på kalla kriget


Potsdamkonferensen var ett avgörande möte som hölls mellan den 17 juli och den 2 augusti 1945, bland ledarna för de allierade makterna, inklusive president Harry S. Truman från USA, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och premiärminister Joseph Stalin från Sovjetunionen. Konferensen hölls i efterdyningarna av andra världskriget och dess syfte var att forma efterkrigsvärlden och diskutera omorganisationen av Europa.


Konferensen ägde rum i staden Potsdam, som ligger nära Berlin, och deltog av de högsta ledarna för de tre allierade huvudmakterna. Diskussionerna vid konferensen var centrerade kring flera nyckelfrågor, inklusive behandlingen av Tyskland efter kriget, Östeuropas framtid och upprättandet av internationell säkerhet. Konferensen var också ett tillfälle för de allierade att diskutera användningen av atombomber, som hade släppts över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki bara några veckor före konferensen.


Ett av de viktigaste resultaten av Potsdamkonferensen var avtalet att dela upp Tyskland i fyra ockupationszoner, där varje zon administrerades av en av de allierade makterna. Zonerna slogs senare samman till två separata länder, Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland) och Tyska demokratiska republiken (Östtyskland). Denna uppdelning markerade början på det kalla kriget, och de två tyska staterna blev stora aktörer i kampen mellan västmakterna och Sovjetunionen.


Potsdamkonferensen resulterade också i inrättandet av utrikesministerrådet, som fick i uppdrag att utarbeta ett fördrag med Tyskland. Detta fördrag, känt som Potsdamavtalet, undertecknades av de allierade den 2 augusti 1945 och definierade villkoren för efterkrigstidens behandling av Tyskland. Avtalet ställde strikta villkor för Tyskland, inklusive avlägsnande av all krigsskapande kapacitet och betalning av stora skadestånd till de allierade.


Ett annat viktigt resultat av Potsdamkonferensen var upprättandet av Förenta Nationerna, som skapades som en efterträdare till Nationernas Förbund. Förenta Nationerna bildades för att främja internationellt samarbete och för att förhindra framtida krig. Potsdamkonferensen var ett kritiskt steg i bildandet av Förenta Nationerna, och deltagarna vid konferensen var bland de första att underteckna FN-stadgan.


Sammanfattningsvis var Potsdamkonferensen ett kritiskt ögonblick i världshistorien, som markerade början på det kalla kriget och omorganisationen av efterkrigstidens Europa. Konferensen deltog av ledarna för de tre allierade huvudmakterna och resulterade i upprättandet av flera nyckelavtal, inklusive delningen av Tyskland, skapandet av utrikesministerrådet och bildandet av Förenta Nationerna. Potsdamkonferensen är fortfarande en viktig historisk händelse och fortsätter att påverka världen idag.


Källor:


"Potsdamkonferensen." History.com. A&E Television Networks, n.d. Webb. 11 februari 2023.

"Potsdamkonferensen." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Webb. 11 februari 2023.

"Potsdamkonferensen." Historieplatsen. N.p., n.d. Webb. 11 februari 2023.

38 visningar

Comments


bottom of page