top of page

Olika moralteorier

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om olika moralteorier, så som Regeletik - Pliktetik, Konsekvensetik – Utilitarismen, Sinnesetik , Dygdetik och Etisk egoism. Så vill du veta mer om dem, då har du kommit rätt.Regeletik - Pliktetik


Grundades av Immanuel Kant.

Man skall följa särskilda regler. Exempel: Inte döda att andra människor.

Kant var själv kristen och väldigt inspirerad av 10 guds bud. Många av världens troende skulle därför kunna räknas som pliktetiker. Våra lagböcker är ett bra exempel på hur pliktetiken har påverkat vårt samhälle och våra liv.


Universaliseringsprincipen

För att ett ställningstagande ska vara moraliskt rätt så ska det kunna universaliseras dvs. Om man tycker att en handling är rätt, så ska alla handlingar som liknar den handlingen också vara rätt.


Plikten bör vägleda oss

Det är plikten som skall vägleda oss och inte våra känslor, hävdar Kant. Exempel på såna plikter kan vara: Hjälpa andra människor i nöd, tala sanning och inte begå självmord. Detta hela handlar om vilken moralisk handling man vill se upphöjd till allmän lag.


Människovärdesprincipen

uMan bör också enligt Kant handla efter människovärdesprincipen. ”Behandla aldrig en människa enbart som ett medel utan alltid också som ett mål i sig”. Enligt människovärdesprincipen så ska man inte döda eller skada andra människor, man ska också respektera andras rättigheter.


Kritik mot pliktetiken

uIbland kanske visa regler måste brytas om man vill uppnå bästa resultat?

uSkjuta en terrorist? Tortera en fånge med värdefull information?

uLjuga för att inte göra någon upprörd eller arg?

uStjäla lite mat för att överleva osv.


Konsekvensetik - Utilitarism

Utilitarismen grundades av Jeremy Bentham under slutet av 1700-talet. Utilitarismens grundtanke är att man ska alltid försök att maximera lyckan. Med lycka menas upplevelser av lust dvs. kärlek, hälsa, kunskap osv. Inte bara korta ögonblick av njutning. Utilitarismens grundtanke är att försöka se till att världen blir så lycklig som möjligt. Den klassiska utilitarismen som Bentham och Mill förespråkade, hävdade att det som bestämmer om en handling är rätt eller fel är handlingens konsekvenser. Man ska alltid följa principen - Största möjliga lycka.


Kritik mot utilitarismen


Problemet med utilitarismen är att man inte vet konsekvenserna i förväg och det är därför svårt att göra en korrekt moralisk bedömning. Man får därför göra sin egen bedömning och utgå ifrån vad som sannolikt får de bästa konsekvenserna.


Preferens utilitarismen

Preferens utilitarismen är som utilitarismen men man följer alltid vissa grundregler: som att inte döda eller ljuga, då man inte har tid att beräkna konsekvenserna av sina egna handlingar. En stark förespråkare av preferens utilitarism är Peter Singer. Han slåss även mycket för att djur borde inkluderas i moraliska värderingar och att de bör värderas högre än de görs enligt många andra moraliska teorier.


Kritik mot preferensutilitarismen

uDet finns fortfarande inget bra sätt att mäta glädje eller lycka på. Det kan också vara svårt att bestämma konsekvenserna av en handling, även när man har tid på sig.


Sinnesetik

Det är personens avsikt som är det viktiga, inte vad resultatet blev.


Kritik emot sinnesetiken

Hur kan du veta vad någon har för avsikt?

Räcker det med en god avsikt om resultatet blev något helt annat?


Dygdetik

Enligt greker som Homeros och Aristoteles så är dygdetik, den bästa vägen till ett fungerande samhälle. Det finns hundratals dygder och alla dygder har en motpol. Styrka-svaghet, vishet-dumhet, mod-feghet, ärlighet-lögnaktighet. Alasdair Macintrye är en modern filosof som fortfarande tror på dygdetiken. Hans nyckeldygder är rättvisa, ärlighet och mod. Genom att skapa ett samhälle där man utvecklar dygderna så kan vi bli ett bättre samhälle, enligt Macintrye.


Hur fungerar dygdetiken?

Man skall alltid utföra den handling som gynnar de bästa dygderna.


Kritik emot dygdetiken

Svårt att avgöra vad som är rättvisa, svaghet, mod, ärlighet osv. Det är så subjektivt.

Svårt att skapa ett samhälle som på ett bra sätt gynnar dygderna.


Etisk egoism

Man skall alltid välja det handlingsalternativ som leder till bäst konsekvenser för en själv.


Kritik emot etisk egoism

Om alla följer den etisk egoism så kommer det få fasansfulla konsekvenser?


Vidare diskussion

Vad tycker du om de olika moralteorierna?

Vilken föredrar du Varför tycker / tänker du så?

Vilken tycker du minst om? Varför tycker / tänker du så?


Källor

S.O-Seriens bok Religion av Börge Ring och Ingrid Berlin.

Praktisk etim av Peter Singer


972 visningar

Comments


bottom of page