top of page

Mormoner - Vilka är dem?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, allmänt känd som Mormonkyrkan, är en religiös organisation som grundades 1830 i USA av Joseph Smith. Kyrkan är baserad på tron ​​att Smith besöktes av Gud Fadern och Jesus Kristus 1820 och senare leddes av en ängel vid namn Moroni till en uppsättning gyllene plattor som innehöll skriften som kallas Mormons bok. Mormons bok anses av medlemmar i kyrkan vara ett andra vittne om Jesus Kristus och används tillsammans med Bibeln.


Mormonkyrkans lärdomar kretsar kring tron ​​på Jesus Kristus som världens frälsare och vikten av att leva ett rättfärdigt liv genom lydnad mot Guds bud. Medlemmar i kyrkan följer en strikt moralkod och uppmuntras att leva ett liv i tjänst och goda gärningar. De tror på konceptet med eviga familjer och att äktenskap som utförs i templet kan pågå bortom döden.


En av mormonkyrkans unika sedvänjor är genomförandet av tempelceremonier, som endast är öppna för medlemmar med gott anseende och fungerar som ett sätt för familjer att beseglas tillsammans för evigheten. Kyrkan lägger också stor vikt vid missionsarbete, där medlemmar uppmuntras att dela sin tro med andra och bjuda in dem att gå med i kyrkan.


Mormonkyrkan har en hierarkisk struktur, med en profet i toppen som anses vara Guds språkrör. Profeten får hjälp av ett råd med tolv apostlar, som anses vara speciella vittnen om Jesus Kristus. Kyrkan är också indelad i lokala församlingar, så kallade församlingar, som leds av biskopar.


Sedan dess grundande har mormonkyrkan upplevt betydande tillväxt, med miljontals medlemmar över hela världen. Men kyrkan har också mött kontroverser och kritik, särskilt när det gäller dess praktiker och tro. Kritiker har uttryckt oro över kyrkans ställningstagande i frågor som polygami, som praktiserades av tidiga medlemmar av kyrkan men som senare avstods. Det har också funnits frågor om den historiska riktigheten av Mormons bok och kyrkans lärdomar om Guds natur.


Sammanfattningsvis är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en religiös organisation som är centrerad kring tron ​​på Jesus Kristus som världens Frälsare och vikten av att leva ett rättfärdigt liv. Trots kritik och kontroverser har kyrkan fortsatt att växa och har en betydande närvaro i många länder runt om i världen.


Källor:


"Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga" (Mormon.org)

"Beliefs" (LDS.org)

"En kort översikt av historien om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga" (MormonNewsroom.org)

95 visningar

コメント


bottom of page