top of page

Massmedia - Vad är det för någonting?


Massmedia syftar på kommunikationsmedel som når en stor publik genom teknik. Detta inkluderar traditionella former som tv, radio och tidningar, såväl som nyare digitala former som internet, sociala medier och mobila enheter.


Massmedia har en betydande inverkan på samhället och kulturen. Den informerar allmänheten om aktuella händelser, formar den allmänna opinionen och påverkar kulturella normer och värderingar. Genom sin förmåga att nå en stor och mångfaldig publik kan massmedia uppmärksamma viktiga sociala och politiska frågor, väcka diskussioner och åstadkomma förändring. Till exempel spelade massmedias bevakning av medborgarrättsrörelser på 1960-talet en avgörande roll för att få till stånd en lagstiftningsändring.


Men massmedia har också sina nackdelar. Ägandet av massmedia är ofta koncentrerat i händerna på ett fåtal företag, vilket leder till partisk rapportering och censur. Dessutom kan fokus på vinster leda till sensationella nyheter och främjande av ytliga värderingar. Detta kan ha negativa effekter på samhället, såsom främjande av orealistiska skönhetsstandarder och bagatellisering av allvarliga frågor.


Framväxten av internet och sociala medier har avsevärt utökat massmediernas räckvidd. Detta har skapat nya möjligheter för individer och marginaliserade grupper att ha en röst och nå en stor publik. Å andra sidan har internet också gjort det lättare för falsk information att spridas snabbt, vilket lett till spridning av desinformation och konspirationsteorier.


Sammanfattningsvis spelar massmedia en avgörande roll för att forma samhälle och kultur. Den har makten att informera och utbilda allmänheten, uppmärksamma viktiga frågor och främja positiv förändring. Det är dock viktigt att vara medveten om dess potentiella nackdelar och att kritiskt utvärdera den information vi får via massmedia.


Källor:


•S.O – Serien (Samhällskunskap) av Ulla M Andersson, Per Ewert och Uriel Hedengren

•Det lilla landet som kunde av Jens Ganman

•Journalism: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=bq2_wSsDwkQ&list=WL&index=3

•Government Surveillance: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=XEVlyP4_11M&list=WL&index=3

•Jordan Peterson | How Social Media Affects Us - https://www.youtube.com/watch?v=L6Wx_1daQJM&list=WL&index=6

•YTTRANDEFRIHET: Om styrning av medier och offentlighetsprincip - https://www.youtube.com/watch?v=ILWNOfcHsGg&list=WL&index=456

•Dokumentär: The social dilemma

•The Creepy Line – Full Documentary on Social Media's manipulation of society

•Social Media Dangers Documentary — Childhood 2.0

•Propaganda: Konsten att sälja en lögn ( Dokumentär på SVT )

•Tech Monopolies: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - https://www.youtube.com/watch?v=jXf04bhcjbg

454 visningar

Comments


bottom of page