top of page

Maria - Jesus mamma

Jungfru Maria, även känd som Maria, Jesu mor, är en av de mest vördade gestalterna i kristendomen. Enligt Bibeln var Maria en ung kvinna som bodde i Nasaret och fick besök av ängeln Gabriel, som berättade för henne att hon hade blivit utvald att föda en son, som skulle bli Guds Son. Maria gick med på Guds plan och födde Jesus i Betlehem.


Marias roll som Jesu moder har varit central för kristen teologi och hängivenhet i århundraden. Hon betraktas som en symbol för renhet, ödmjukhet och hängivenhet och har vördats som ett helgon och förebedjare i många kristna traditioner. Hennes betydelse i kristendomens historia återspeglas i de många hänvisningarna till henne i Bibeln och i kyrkans lära.


En av de viktigaste händelserna i Marias liv är bebådelsen, då ängeln Gabriel visade sig för henne och meddelade att hon hade blivit utvald att föda Guds Son. Denna händelse återberättas i Lukasevangeliet och firas av många kristna den 25 mars som bebådelsens högtid. Marias svar på ängelns budskap, "låt det ske mig enligt ditt ord", har setts som en förebild för lydnad och trohet.


En annan viktig händelse i Marias liv är födelsedagen, då hon födde Jesus i ett stall i Betlehem. Denna händelse firas av kristna runt om i världen den 25 december som jul, och ses som uppfyllelsen av profetior i Gamla testamentet om Messias ankomst.


Marias roll i Jesu liv återspeglas också i evangelierna, där hon beskrivs som närvarande vid många av de viktigaste ögonblicken i hans tjänst, inklusive hans korsfästelse och uppståndelse. I Johannesevangeliet anförtror Jesus Maria åt aposteln Johannes vård medan han är på korset, och från det ögonblicket tar Johannes henne in i sitt hem som sin egen mor.


Marias betydelse i kristen teologi och hängivenhet återspeglas i de många traditioner och sedvänjor som har utvecklats runt henne under århundradena. Dessa inkluderar böner, andakter och pilgrimsfärder till platser som är förknippade med hennes liv och vördnad, som Basilikan av Our Lady of Guadalupe i Mexiko och Shrine of Our Lady of Lourdes i Frankrike.


Källor:


The Holy Bible, New International Version (NIV)

Matteusevangeliet, Markus, Lukas och Johannes

Katolska kyrkans katekes

Jaroslav Pelikan, "Maria genom århundradena: Hennes plats i kulturhistorien"

Edward Sri, "Mary: A Biblical Walk with the Blessed Mother"

Påven Johannes Paulus II, "Redemptoris Mater"

36 visningar

Comments


bottom of page