top of page

Marco Polo bro incidenten - Den riktiga starten på andra världskriget?


Marco Polo Bridge Incident, även känd som Lugouqiao Incidenten, var en avgörande händelse i upptakten till det andra kinesisk-japanska kriget. Den 7 juli 1937 uppstod en tvist mellan kinesiska och japanska trupper nära Marco Polo-bron i Peking, vilket ledde till en fullskalig invasion av Kina av Japan. Denna incident markerade början på en lång och brutal konflikt som varade i åtta år och som resulterade i att miljontals kinesiska civila och soldater dog.


Händelsen i sig är höljd i mystik, med motstridiga berättelser om vad som faktiskt hände. Vissa källor hävdar att en kinesisk soldat försvann, medan andra antyder att tvisten var en planerad provokation av japanerna. Oavsett orsaken eskalerade incidenten snabbt till en fullskalig militär konfrontation, där båda sidor förstärkte sina trupper och utbytte eld.


Den kinesiska regeringen försökte till en början förhandla fram en fredlig lösning, men japanerna vägrade att backa. Den 26 juli 1937 inledde japanerna en fullskalig invasion av Kina och startade en massiv bombkampanj mot Peking och andra större städer. Detta markerade början på det andra kinesisk-japanska kriget, en konflikt som varade fram till 1945 och resulterade i att miljoner kinesiska civila och soldater dog.


Incidenten med Marco Polo-bron var ett kritiskt ögonblick i upptakten till det andra kinesisk-japanska kriget, och det fick långtgående konsekvenser för Kina och världen. Konflikten destabiliserade Östasien och satte scenen för Japans eventuella uppgång som en militär stormakt. Det markerade också början på Kinas långa och smärtsamma resa mot modernisering och självständighet, en resa som fortsätter än i dag.


Källor:


"Det andra kinesisk-japanska kriget." Wikipedia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Sino-Japanese_War)


"Händelsen på Marco Polo-bron." History.com. (https://www.history.com/topics/world-war-ii/marco-polo-bridge-incident)


"Det andra kinesisk-japanska kriget: en kortfattad historia." av Rana Mitter. (https://books.google.com/books?id=mhtADwAAQBAJ&pg=PA1&dq=The+Second+Sino-Japanese+War:+A+Concise+History&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjF5JL7yJ_iAhXOyDgQAAQ6AEC&The+ 20Second%20Sino-Japanese%20War%3A%20A%20Concise%20History&f=false)


"Kinas krig med Japan, 1937-1945: Kampen för överlevnad." av Rana Mitter. (https://books.google.com/books?id=G0jRDwAAQBAJ&pg=PP1&dq=China's+War+with+Japan,+1937-1945:+The+Struggle+for+Survival&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiR5MjEyZ_DAAgGHQAeyZ_iAgGHQAeyZ_iAgQ =onepage&q=Kinas%20Krig%20med%20Japan%2C%201937-1945%3A%20The%20Struggle%20for%20Survival&f=false)

40 visningar

Comments


bottom of page