top of page

Korsfästningen av Jesus


Jesu död är en viktig händelse i kristen historia och teologi.


Historien om Jesu död


Enligt Nya testamentet korsfästes Jesus av de romerska myndigheterna i Jerusalem under det första århundradet e.Kr. Han arresterades av de judiska myndigheterna och anklagades för hädelse och förräderi, vilket var brott enligt romersk lag. Efter en kort rättegång dömdes Jesus till döden genom korsfästelse.


Jesu korsfästelse ägde rum utanför Jerusalems stadsmurar, på en plats som kallas Golgata eller Skallens plats. Han spikades på ett kors och lämnades att dö tillsammans med två andra brottslingar. Efter hans död togs hans kropp ner från korset och begravdes i en närliggande grav.


Betydelsen av Jesu död


För kristna är Jesu död central för deras tro och teologi. Det ses som ett offer för mänsklighetens synder, och genom sin död och uppståndelse erbjuder Jesus frälsning och frälsning till alla som tror på honom.


Jesu död har också teologisk betydelse i termer av hans identitet som Guds Son. Enligt kristen teologi är Jesus både helt mänsklig och helt gudomlig, och hans död på korset representerar den ultimata handlingen av kärlek och lydnad mot Gud.


Teologer och forskare har diskuterat innebörden och betydelsen av Jesu död i århundraden. Vissa hävdar att det var nödvändigt för syndernas förlåtelse och mänsklighetens försoning med Gud, medan andra ser det som ett kraftfullt exempel på uppoffrande kärlek och osjälviskhet.


Slutsats


Jesu död är en viktig händelse i kristen historia och teologi. Den representerar det ultimata offret för mänsklighetens synder och erbjuder löftet om återlösning och frälsning till alla som tror på honom. Meningen och betydelsen av Jesu död fortsätter att diskuteras och utforskas av teologer och forskare än i dag.


Källor:


Crossan, John Dominic. Vem dödade Jesus?: Att avslöja antisemitismens rötter i evangelieberättelsen om Jesu död. HarperOne, 1995.

Ehrman, Bart D. The Crucifixion of Jesus: A Historical Investigation. HarperOne, 2013.

Nya testamentet. King James version.

Pelikan, Jaroslav. Jesus genom århundradena: hans plats i kulturhistorien. Yale University Press, 1985.

65 visningar
bottom of page