top of page

Khadija - Muhammeds första hustru

Khadija bint Khuwaylid var en rik och framgångsrik affärskvinna från den arabiska staden Mecka. Hon var känd för sin intelligens, vänlighet och generositet. Hon var också profeten Muhammeds första fru.


Enligt islamsk tradition var Khadija en änka som hade varit gift två gånger innan hon träffade Muhammed. Hon var imponerad av hans ärlighet och integritet, och när han började arbeta för henne som köpman föreslog hon att gifta sig med honom. Muhammed accepterade hennes förslag, och de gifte sig år 595 e.Kr.


Khadija spelade en viktig roll under islams tidiga år. Hon var en källa till tröst och stöd för Muhammed, särskilt under tider av svårigheter och förföljelse. Hon hjälpte också till att finansiera den tidiga islamiska gemenskapen och använde sin rikedom för att stödja spridningen av islam.


Khadija är också känd för sin roll i de tidiga uppenbarelserna av islam. Enligt islamisk tradition var hon den första personen som trodde på Muhammeds profetskap, och hon var den första personen som hörde islams budskap. Hon omnämns ofta som "de troendes moder" på grund av sin viktiga roll under de första åren av den islamiska gemenskapen.


Khadijas arv som en framgångsrik affärskvinna och en stödjande fru och följeslagare har firats av muslimer i över tusen år. Hon anses vara en förebild för muslimska kvinnor och en symbol för de viktiga bidrag som kvinnor har gjort till islams historia.


Källor:


Koranen

Ibn Hisham, "Sirat Rasul Allah"

Karen Armstrong, "Muhammed: En profet för vår tid"

F.E. Peters, "Muhammed och islams ursprung"

Aisha Bewley, "Muslimska kvinnor: en biografisk ordbok"

Fatima Mernissi, "Slöjan och den manliga eliten: en feministisk tolkning av kvinnors rättigheter i islam"


87 visningar
bottom of page