top of page

Karl Marx och hans syn på olika saker

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om Karl Marx och hans s.k. världsbild. Så vill du veta mer om Marx, hans teori om evig klasskamp, hans syn på religion osv. då har du kommit rätt.Alla känner vi till Karl Marx som en av socialismens grundare. Tack vare honom blev kommunism en stor ideologi och han har påverkat kända härskare så som Vladimir Lenin och Mao Tse-tung. Ändå var han en relativt okänd person under 1800-talet, det århundrade som han var verksam. 1900-talet kommer dock alltid att minnas honom, eftersom kommunism slog igenom i ett flertal länder däribland Ryssland och Kina. Ända fram till Berlin murens och sovjetunionens fall var kommunismen en ideologi större än de flesta religioner. Marx:s texter var lika heliga för visa kommunister som bibeln är för de kristna.

Kommunism är på många sätt likt en religion som inte bara har egna ceremonier, heliga platser och heliga personer utan också svar på livets stora frågor. Varför ser världen ut som den gör? Vad kommer att hända i framtiden? Osv.

Biografi

Karl Marx föddes den 5 maj 1818 i en tysk stad som heter Trier. Karl Marx familj var ursprungligen judisk men på grund av anti judiska lagar hade familjen konverterat till kristendomen.

Han studerade filosofi och rättkunskap på universitet i Bonn men hade problem med spriten. Det gick bättre för honom när jag flyttade till Berlin och började på universitetet där istället. Där blev han snart inspirerad av den kända filosofen Georg Wilhelm Friedrich von Hegel som var idealist Dvs. Han värdesatte idéer högre än materiella saker. Snart insåg dock Marx att Hegel hade fel. Det var inte idéer som formade samhället utan materiella krafter. Marx var övertygad om att det ekonomiska systemet låg bakom mänskligt beteende och att hela människans historia har handlat om en orättvis klasskamp.

Trots sin stora övertygelse och sin passion ville inget universitet anställa Marx som istället valde att bli journalist. Han blev innan kort redaktör på tidningen men bestämde sig för att flytta till Paris istället. Han började att arbete på en tidning i Paris och det var under denna period som han kom i kontakt med bland annat Friedrich Engels och Heinrich Heine. Tillsammans med Friedrich skrev han: Den heliga familjen (1845), Den tyska ideologin (1846) och, det mest kända, Det kommunistiska manifestet (1848). I dessa finns många av Marx och Engels idéer inte bara om historia och samhälle utan också om ekonomi, rättskunskap, moral, filosofi och religion. Tillsammans skulle de bli Marxismens grundare.

Efter att Marx tryckt dessa böcker ansåg Frankrikes regering att Marx var ett hot och förvisade honom. Samma sak hände i Belgien, där han dessutom var arresterad. Han lyckades till slut ta sig tillbaka till Tyskland men samma sak hände där, han lyckades då övertala rätten att han var oskyldig och blev frisläppt.

Men innan han blev gripen igen lyckades han ta sig till England och där levde han fram till sin död 1883. Under sin vistelse i England skrev han flera av böcker och texter, däribland kapitalet som är ett av hans mest kända verk. Han var väldigt aktiv politiskt och slogs hårt för arbetarnas rättigheter i samhället. Han hjälpte ett flertal politiska partier och han fortsatte att skriva böcker och texter fram till sin död. Hans begravning väckte ingen stora uppmärksamhet i det land som han bodde de sista 30 åren av sitt liv men under det följande århundradet skulle det bli ändring på den saken.

Teorin om den evig klasskampen

Enligt Marx och Engels så har människor sedan tidernas begynnelse alltid försökt att överleva. Alla behöver ju mat, kläder och ett hus att bo i. Alla dessa saker behöver produceras och det var därför ganska naturligt att människor började syssla med olika saker. En kanske till exempel fiskade och en kanske till exempel odlade vete. I början rådde något som Marx vill kalla primitivt kommunsim, dvs. Att alla delar på allting. För Marx var detta primitiva samhälle någonting eftersträvans värt eftersom alla samarbetade och alla arbetade efter förmåga.

Sen skedde en förändring i samhället, de tidiga civilisationerna uppstod och privat egendom kom till. Nu började plötsligt människorna att tänka själviskt och många drog nytta av andra för att själva uppnå ett högre livs standard. När sedan fabriker kom till på 1700 och 1800-talet började man också i högre grad att bry sig om att gå med vinst. Detta skapade möjlighet för visa att bli väldigt rika men de flesta (arbetarna) förblev fattiga och förtryckta. Det enda hoppet enligt Marx är en revolution där man krossar kapitalismen och skapar ett samhälle där alla samarbetar, precis som vi gjorde ifrån början.

Ett jämlikt samhälle

Jag nämnde tidigare att Marx var inspirerad av Hegel. Men det som skiljde Marx från Hegel var att Marx inte höll med om att människan skulle prisa en högre makt, varken gud eller en kung. Människans arbete och dess förtjänst skall tillfalla folket, inte någon högre elit som Hegel förespråkade. Marx menade att människor tänker fel och om vi bara lyssna på vår egen röst så skulle vi inse de. Ta bara arbete som exempel. Om det var rätt att arbete för pengar så skulle det kännas tillfredställande på samma sätt som det känns tillfredställande att skänka pengar till fattiga eftersom vi i båda fall bidrar till människors överlevnad och till samhällets bästa. Men det känns inte tillfredställande för att vi bara bryr oss om vår egen egendom enligt Marx. Vi tänker inte på hur vi bidrar till samhället som helhet.

Kapitalismen

Marx hävdar Kapitalismen har bara förvärrat situationen. En sak bör ha samma värde som arbetet det krävdes för att göra saken. Så om en fiskare vill köpa en ett par skor räcker det inte med en fisk utan han måste kanske ha med sig flera hundra för att matcha antalet timmar arbete.

Dagens samhälle nedvärderar arbetet man lägger ner och bryr sig istället om att gå med så hög vinst som möjligt, därför sker det ständigt en orättvis fördelning av pengar enligt Marx. Men det är inte chefernas fel att deras arbetare får lida, utan kapitalismen. Företagen har inget val idag än att försöka gå med så hög vinst som möjligt för att överleva, skulden bör istället läggas på kapitalismen enligt Marx.

Stoppa revolutionen

Men för att stoppa denna undvikliga revolution har samhället skapat en rad försvar enligt Marx. Lagar och regler, staten, konst, större delen av all filosofi, etik och religion är saker som skapats för att förhindra den eviga klasskampen mellan rika och fattiga. Detta försvar upprätthåller och försvarar det kapitalistiska samhället enligt Marx.

Ta bara lagar och samhället som exempel. Lagar är till för att stoppa arbetare att ta rättvisan i egna händer. Den säger att det är fel för ett svältande barn att stjäla lite mat. Samhället finns till för att se till att dessa lagar följs genom att anställa poliser och domare. Samhället och lagar försvarar på så viss det orättvisa kapitalistiska samhället. Filosofer och präster finns till för att berätta för allmänheten vad som är rätt och fel och ofta försvarar dessa också ett orättvist samhälle.

Marx syn på religion

Marx hävdar att religion är bara en illusion. Religion har bara ett ont syfte, att se till så att eliten kan fortsätta att styra. Gudsdyrkan är bara en biprodukt av den eviga klasskampen. Marx hävdar att människor som letar efter en superhjälte till gud kommer i slutändan att bara hitta sin egen reflektion. Marxs slutsats är följande: Människan skapar religion, religion skapar inte människan.

Religioner försöker alltid att ta de bästa mänskliga egenskaperna och skapa en perfekt gud. På samma sätt som fabriks ägare rånar sina arbetare på deras tid, rånar religion människan på deras nästa egenskaper och ger dem till gud.


Religion existerar bara för att det finns missnöjda människor och missnöjda människor existerar bara för att det finns ekonomisk och social orättvisa. Religion är människans opium enligt Marx. Religion precis som opium är en verklighetsflykt som gör att vi glömmer den trista och hemska vardagen för att istället fly till en glad fantasivärld.


Marx hävdar också att religion ligger i vägen för revolutionen eftersom att söka sig till religion är en verklighetsflykt. Hur ska människan förstå att det är det här livet som är det viktiga? Om det finns religion kommer människor att försöka söka tröst hos gud istället för att vilja förbättra liv och på så viss kommer vi aldrig få bort det orättvisa samhället och allt lidande det producerar. Marx till skillnad från andra filosofer identifierar inte bara problemet utan hävdar bestämt att vi måste agera för att lösa de.

Religion övertygar människor om att de kommer få det bättre i nästa liv, att de orättvisor som finns i den här världen är någonting som vi inte kan förändra. Men ändå förespråkade aldrig Marx att man skulle ge sig på kyrkan eller religiösa människor, varför? För att religion inte är sjukdomen, utan bara ett symptom. Religion kommer att försvinna av sig självt när vi väl eliminerat de orättvisor som finns i samhället enligt Marx.

Kritik

Marx religions teori har självklart fått en massa kritik. Fört det första så hänvisar Marx till kristendomen när han syftar på religion. I kristendomen så förklaras samhällets orättvisor och man erbjuds ett bättre nästa liv om man anammar och följer den kristna tron. På samma sätt funkar Marxs teori med buddhismen, hinduismen och alla de andra stora religionerna. Dock funkar det inte på de primitiva religionerna som ofta inte har en teori om ett liv efter döden.


Max Weber har dock hävdat att det kanske var precis tvärtom, att det var protestantism som skapade kapitalismen. Håller detta argument? Nej, kapitalismen kom till redan på medeltiden.

Marx teori om arbetarklassens revolution har också fått en del kritik. Om man nu vill uppnå ett totalt jämlikt samhälle så kan man inte heller låta några människor styra eftersom de kan utnyttja sin makt och bli en elit, vilket var revolutionens mål att förhindra ifrån första början.

Därför blev flera kommunist stater diktaturer, och därför är det väldigt få som tror på kommunismen idag. Marx teori om ett jämlikt samhälle blir därför en paradox.

Ett fel med Marx ekonomiska teori är hur man värderar arbete. Det går inte att hävda att en saks värde är det antal timmar en man har lagt ner på att tillverka den eftersom vi måste ta hänsyn till maskiner. En fabrik med många maskiner producerar ju mer eller lika mycket som en fabrik med många människor och lite maskiner. Många filosofer och forskare hävdar att eftersom Marx har ett så stort fel i sin ekonomiska teori så faller hans andra teorier också eftersom de sitter ihop. Marx själv hävdade ju att nyckeln till att förstå religion är ekonomin.


Mina källor

Seven theories of religion, Emile Durkheim696 visningar

1 comentario


Invitado
13 mar

marx var en total skir

Me gusta
bottom of page