top of page

Kalla krigets början och Korea kriget

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om hur kalla kriget startade och utvecklades under 1940 och 1950-talet. Vi kommer att prata om saker så som jalta mötet och korea kriget. Låter det intressant? Då har du kommit rätt!
Toppmötet på Jalta - Starten på kalla kriget

Efter andra världskrigets slut, vid toppmötet på Jalta 1945, undertecknades de nya gränserna som skulle gälla i Europa. Detta anser de flesta historiker vara starten på Kalla kriget eftersom det är just dessa gränser som gör Sovjetunionen till ett hot mot många länder i Europa och även USA, vilket sen eskalerar och blir allt starkare ju längre tiden går.


Under toppmötet så bestämde man sig för att dela både Tyskland och Berlin i fyra delar. USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjet skulle alla få varsin bit. Störst bit fick dock Sovjetunionen. Men Sovjet var inte nöjda där? Josef Stalin krävde inte bara att Sovejt skulle få stora geografiska områden som kompensation för att de miljontals ryssar som hade dött under kriget. Han krävde dessutom stora krigsskadestånd. Under mötet så bestämde man att Sovjet skulle få en hel del områden bl.a. Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Ukraina. Detta för att man inte ville hamna i ny militär konflikt med Sovjet, direkt efter andra världskriget och därför att man ansåg att Sovjet faktiskt hade fått lida mycket under själva kriget.


Man bestämde också att Sovjet skulle få inflyttande över större delen av Östeuropa. Bara Sovjet skulle få utse kandidater till de politiska valen. Man hoppades och trodde att Sovjet inte skulle utnyttja detta inflytande, men ack så fel man hade. I länder som Polen, Ungern, Rumänien och Bulgarien insattes sovjet vänliga regeringar och Sovjets inflytade växte rejält. Det var framförallt detta växande inflytande som sedan gjorde att USA allt mer började betrakta Sovjet som ett växande hot. Att de dessutom hade ett annat politiskt system (kommunism) och planekonomi istället för frihandel gjorde inte direkt saken bättre. När USA såg vad Sovjet höll på med I östra Europa, valde de att sluta betala krigsskadestånd till Sovjet.


Berlin avskärmas - 1948

Stalin svarade då med att blockera Berlin som låg på rysk mark, ,men de allierade lyckades klara situationen genom att flyga in livsmedel genom den s.k. luftbron och till slut gav Stalin upp.


Kommunism får allt fler anhängare

Efter andra världskriget var det inte bara Sovjet som hade kommunism utan även Kina. Mao Zedong hade lyckats tagit makten där och införde bl.a. planekonomi. Miljontals människor dog som följd av kommunisternas omvandling av samhället, både i Sovjet och i Kina. Detta gjorde att USA även började betrakta Kina som ett hot.


USA:s motreaktion - Nato skapas & marshallplanen genomförs.

USA skapade därför Nato år. 1949 ( En stor militär allians ) i syfte att stoppa kommunismens spridning och eliminera det sovjetiska/kinesiska hotet, men USA var inte nöjda där. Man använde massor med olika sätt för att få nya allierade för att minska kommunismen och för en eventuell framtida konflikt. Två av USA:s nya allierade var Israel och Saudiarabien. Israel ( Skapades år.1947 av FN ) Israel är än idag en viktig stark militär allierad till USA.

Saudiarabien ( Blev en sorts skydd mot det kommunistiska Ryssland och mot Iran ). För att ytterligare få allierade så började president Truman i USA att skicka stora summor pengar i lån till olika länder bl.a. Grekland, Japan och Turkiet. Detta brukar kallas för marshallplanen. Särskilt Japan var viktig att få över till USA:s sida, ifall det eventuellt skulle bli en militärkonflikt med det kommunistiska Kina.


Sovjet inser vad USA håller på med - Börjar också skaffa allierade

Därför började nu också Sovjet att skaffa allierade och förstärka kommunismen på olika håll i världen. År. 1949 fick dessutom Sovjet tillgång till kärnvapen! Nu kunde de även militärt utmana USA.


Vad handlade kalla kriget egentligen om?

Vem som skulle vara den dominerade världsmakten.


Olika sätt att dominera

Militär makt – Vem hade flest soldater, pansarvagnar osv.


Ekonomiskt makt – Vem skulle dominera och styra världshandeln och världens resurser?


Politiskt makt – Skulle frihandel och liberal demokrati styra eller kommunism?


Korea kriget

Både Nord och Sydkorea hade 1950 planer på att erövra varandra. Nordkorea fick Sovjets stöd och hann först sätta sina planer i verket. USA fruktade att kommunismen skulle bli ännu större och valde därför att ingripa. USA fick dessutom med sig FN (Eftersom Sovjet bojkottade FN) och man lyckades slå tillbaka det nordkoreanska anfallet.


USA och Sydkorea pressade tillbaka nordkoreanerna, ända till den kinesiska gränsen. Detta var dock ett misstag, eftersom det fick Kina att förklara krig mot Sydkorea och USA. Miljontals kineser välde över gränsen, men trots stora förluster för amerikanarna så lyckades man ändå att hålla emot och till slut så stabiliserades gränserna. 1953 var kriget i pirncip över. Man kom överens om de nya gränserna (som vart ungefär samma som tidigare gränser), så man kan säga att kriget var oavgjort. Kriget hade dock aldrig officelt avslutats.


Hur många dog i korea kriget?

Ungefär 2 miljoner soldater

Ungefär 2-3 miljoner civila


Eftersom de flesta som dog i detta krig var nordkoreaner (civiala) så finns det än idag ett väldigt stort hat mot framförallt USA.


Vidare diskussion

Vad tycker du om USA:s plan för att stoppa kommunismen? Var det rätt väg att gå?


Vad tycker du om att USA vägrade betala Sovjet? Rätt eller fel?


Vad visste du om Kora kriget sedan tidigare? Vad tycker du om att man delade på Korea?


Källor

žS.O – Seriens bok: Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Tordai

Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

A History of world societies av John P. Mckay m.flera.

World History (A new perspective) av Clive Ponting


117 visningar

Comments


bottom of page