top of page

Joe Biden - USA:s president och världens mäktigaste person


Joe Biden föddes den 20 november 1942 i Scranton, Pennsylvania. Han gick på University of Delaware och Syracuse Law School. Biden började sin politiska karriär 1972 som en amerikansk senator från Delaware, och han fortsatte med att bli den senator som suttit längst i USA:s historia, med 36 år i senaten. Han var också USA:s 47:e vicepresident, under president Barack Obama från 2009 till 2017.


Den 7 november 2020 utropades Joe Biden till USA:s 46:e president efter att ha vunnit presidentvalet 2020. Biden körde på en plattform för att återställa Amerikas själ, kämpa för arbetande familjer och bygga en mer rättvis framtid. Han har också varit en stark förespråkare för medborgerliga rättigheter, sjukvårdsreformer och klimatåtgärder under hela sin politiska karriär.


En av president Bidens första handlingar i ämbetet var att ta itu med covid-19-pandemin, som hade svept över världen och orsakat omfattande lidande och död. Biden har implementerat en omfattande nationell strategi för att kontrollera spridningen av viruset, inklusive ett rikstäckande maskmandat, ökad vaccindistribution och ge ekonomisk lättnad till de som drabbats av pandemin.


En annan viktig prioritet för president Biden är att ta itu med frågan om rasrättvisa och ojämlikhet. Under sina första dagar på ämbetet undertecknade han flera verkställande order som syftade till att främja jämlikhet mellan raser, inklusive åtgärder för att ta itu med diskriminering inom bostäder, utbildning och hälsovård. Han har också vidtagit åtgärder för att ta itu med systemisk rasism i det straffrättsliga systemet, inklusive att underteckna en verkställande order för att sluta använda privata fängelser och efterlysa ett förbud mot kvävning av poliser.


President Biden har också gjort klimatåtgärder till en högsta prioritet, med fokus på att omvandla USA till ren energi och minska utsläppen av växthusgaser. Han har åter anslutit sig till Parisavtalet om klimatförändringar, som USA hade dragit tillbaka från under den tidigare administrationen, och har satt som mål att uppnå koldioxidfri el till 2035. Han har också vidtagit åtgärder för att bevara offentlig mark och vatten, skydda vilda djur och ta itu med miljöorättvisor i färgade samhällen och låginkomstsamhällen.


Utöver dessa inhemska prioriteringar är president Biden också fokuserad på att återställa USA:s ledarskap på världsscenen. Han har vidtagit åtgärder för att stärka allianser med viktiga amerikanska partner, inklusive Nato och Europeiska unionen, och har arbetat för att återställa USA:s ställning i världen efter fyra år av osäkerhet och splittring under den tidigare administrationen. Han har också vidtagit åtgärder för att ta itu med globala utmaningar, inklusive den pågående konflikten i Syrien, hotet om terrorism och spridningen av massförstörelsevapen.


Kritik emot Biden:

•Fortsatt stort spionage på den egna befolkningen och resten av världen.

•Fortsatt skuldsättning av fattiga länder!

•Fortsatt vapenhandel med diktaturer så som Saudiarabien och Turkiet

•Har tagit opassande på många personer, vilket nästan kostade honom valet.

•Omfattande korruption – Särskilt hans son Hunter Biden ( En skandal som tystades ner av FBI och CIA )


Källor:

  • "Joe Biden Biography." Biography.com, A&E Networks Television, 7 Jan. 2021, www.biography.com/political-figure/joe-biden.

  • "Joe Biden." White House, The United States Government, 2023, www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/biden.

  • "Joe Biden's Agenda." Joe Biden for President, Joe Biden for President, 2020, joebiden.com/joe-bidens-agenda/.8 visningar

Komentarze


bottom of page