top of page

Jämställdhet mellan män och kvinnor


Jämställdhet mellan män och kvinnor har varit ett ämne för diskussion och kamp i århundraden. Trots betydande framsteg är jämställdhet fortfarande en angelägen fråga i många samhällen runt om i världen.


Jämställdhet avser tanken att alla individer, oavsett kön, ska ha lika möjligheter och rättigheter i alla aspekter av livet. Detta inkluderar lika tillgång till utbildning, sysselsättning, hälsovård och politisk representation.


I många kulturer och samhällen har kvinnor historiskt sett blivit marginaliserade och förtryckta. De har nekats tillgång till utbildning och anställningsmöjligheter och har mött systematiskt könsbaserat våld och diskriminering. Detta har vidmakthållit en cirkel av ojämlikhet och hindrat kvinnor från att förverkliga sin fulla potential.


Trots framsteg under de senaste decennierna finns det fortfarande många hinder för jämställdhet. Till exempel fortsätter löneskillnaderna mellan könen att bestå, och kvinnor tjänar ofta mindre än män för att utföra samma jobb. Kvinnor är också underrepresenterade i ledande positioner, både inom den offentliga och privata sektorn.


För att komma till rätta med dessa ojämlikheter är det viktigt att utmana och förändra traditionella könsroller och stereotyper. Detta kan göras genom utbildning, mediarepresentation och främjande av jämställdhetspolitik och lagar.


Så hur ser det ut med jämställdheten i Sverige? Både män och kvinnor har stora problem, men låt oss börja med att titta på den politiska, ekonomiska och religiösa makten. Vilka är det egentligen som styr vårt land? Vår statsminister är en man (Ulf Kristersson), men vår vice statsminister ( Ebba Busch) är en kvinna. Hälften av partiledarna och ungefär hälften i riksdagen är kvinnor. Det finns däremot betydligt fler män än kvinnor som bestämmer i kommuner, på lokal nivå. Hur är det med den ekonomiska makten då?


60-70% av alla chefspositioner inom den privata sektorn erhålls idag av män. Dock jobbar det fler män i den privata sektorn, än kvinnor. Det finns lika många manliga och kvinnliga chefer inom den kommunala sektorn. Kvinnor tjänar bara 83-85% av det männen tjänar. Varför så stor skillnad?

Kvinnor arbetar 25% mindre. De arbetar dubbelt så ofta deltid som män, och är oftare hemma med barnen. De har också andra typer av jobb än män. Ofta s.k. låglönejobb, främst inom vård och skola ( Dvs. den offentliga sektorn).


Varför höjer inte politiker deras löner? För att oavsett om vi haft röda eller blå regeringar, så har ingen varit intresserad av att höja lönerna för dessa. Förutom partierna V och SD. Många väljare säger att de är för högre löner för vård& skolpersonal, men nästan ingen ändrar vilka de röstar på. Istället har arbetsbördan ökat och allt fler funderar på att lämna sina jobb.

Kan man inte få fler kvinnor att välja mer tekniska jobb? Tyvärr inte. Forskning visar att ju mer jämlikt och rikt ett land blir, desto mer olika jobb väljer män och kvinnor. Män väljer mer tekniska jobb, medan kvinnor väljer mer sociala jobb.


Men finns det inte en lag att män och kvinnor skall tjäna lika? Jo, men trots detta så ger såväl manliga som kvinnliga chefer kvinnor en i snitt 3-4% lägre lön. Varför? Kvinnor tenderar i större utsträckning att kräva mindre betalt, de är också mycket oftare hemma med barnen.Kan man inte ändra detta? Jo, men då måste man kvotera saker så som föräldraledighet. Detta vill t.ex. miljöpartiet och vänsterpartiet. Dock är detta inte något de flesta män eller kvinnor vill. De vill kunna bestämma själva. Idag tenderar män att vara i toppen i samhället ( Så som chefer osv) men också i botten ( Hemlösa osv)


Låt oss nu gå vidare med den religiösa makten. Idag har den svenska kyrkan en väldigt svag ställning i samhället jämfört med för hundra år sedan och den är betydligt mer jämlik 50% av alla präster är kvinnor.


Här är några jämställdhetsproblem för män i Sverige:


•Fler män blir mördade (Ungefär 73% )

•Fler män blir misshandlade (Ungefär 75%)

•Fler män blir rånade (Ungefär 75%)

•Fler män sitter i fängelse (Ungefär 93%)

•Pojkar får lägre betyg för samma resultat

•Färre män än kvinnor kommer in på högskolor och universitet. (Ungefär 40% män och 60% kvinnor)

•Fler män än kvinnor är hemlösa och arbetslösa!

•Fler män begår självmord än kvinnor (Ungefär 70%)

•Män får högre straff för samma brott som kvinnor


För kvinnor då?

•Kvinnor får lägre lön för samma jobb (Ungefär 6% )

•Fler kvinnor än män blir våldtagna (Ungefär 88%)

•Fler kvinnor än män råkar ut för sexuella trakasserier (Ungefär 90%)

•Fler kvinnor än män blir slagna i hemmen

•Hedersvåld drabbar främst kvinnor

•Tvångsäktenskap drabbar främst kvinnor

•Fler kvinnor har ätstörningar än män

•Fler kvinnor än män mår dåligt när de är yngre.

•Det finns färre kvinnliga chefer inom näringslivet (10% mindre)Sammanfattningsvis, även om framsteg har gjorts mot jämställdhet, finns det fortfarande mycket arbete kvar att göra. Det är bara genom en samlad insats av individer, samhällen och regeringar som vi verkligen kan uppnå en värld där alla människor behandlas lika, oavsett kön. Genom att arbeta tillsammans och engagera oss för att skapa ett mer jämställt samhälle kan vi säkerställa att alla individers rättigheter och möjligheter respekteras och upprätthålls.2 visningar

Comentários


bottom of page