top of page

Holodomor - En stor svältkatastrof i Ukraina


Holodomor var en tragedi som ägde rum i Ukraina från 1932 till 1933, under vilken tid den sovjetiska regeringen under Josef Stalin påtvingade ukrainska bönder en brutal regim av tvångskollektivisering och konfiskerade deras grödor och matförråd. Resultatet blev en katastrofal hungersnöd, en av 1900-talets största av människan orsakade katastrofer, som krävde miljontals människors liv och lämnade ett djupt ärr på den ukrainska nationen.


Holodomor var inte bara en naturkatastrof, utan en avsiktlig folkmordshandling som begicks av den sovjetiska regeringen. Den sovjetiska regeringen, under Stalins ledning, genomförde en politik för tvångskollektivisering, som innebar tvångsförflyttning av landsbygdssamhällen till kollektivjordbruk och konfiskering av deras grödor och livsmedelsförråd. Detta gjordes i namnet att modernisera jordbruket och skapa ett mer effektivt system för livsmedelsproduktion, men i verkligheten var det utformat för att bryta motståndet från ukrainska bönder mot sovjetstyret och eliminera all potentiell politisk opposition.


Effekterna av Holodomor var förödande. Den sovjetiska regeringen, i sin strävan efter större kontroll över matförsörjningen, rekvirerade all spannmål och all mat från den ukrainska landsbygden, vilket lämnade befolkningen utan något att äta. Människor tvingades leta efter allt de kunde hitta för att överleva, inklusive gräs, bark och till och med kött från döda djur. Dödssiffran var svindlande, med uppskattningar som sträckte sig från 3 till 5 miljoner människor som dör till följd av hungersnöden.


Trots bevisen från Holodomor förnekade den sovjetiska regeringen vid den tiden att en hungersnöd hade inträffat och hävdade att det helt enkelt var ett resultat av dåliga väderförhållanden och andra naturliga faktorer. Detta var dock en uppenbar lögn, eftersom sovjetiska tjänstemän hade full kontroll över matförsörjningen och kunde ha mildrat svälten om de hade velat.


Holodomor har sedan dess erkänts som ett folkmord av ett antal länder, inklusive Ukraina, Kanada och Europaparlamentet. Tragedin minns idag som en påminnelse om totalitarismens förödande effekter och vikten av att stå upp mot kränkningar av mänskliga rättigheter.


Källor:


"Holodomor: Det ukrainska folkmordet, 1932-1933." The Ukrainian Weekly, vol. 71, nr. 40, 2003, s. 1-6.


"The Holodomor: A Man-made hungersnöd." Encyclopedia of Ukraine, vol. 2, 1993, sid. 720-722.


"Stalins stora terror: den ukrainska hungersnöden 1932-1933." Journal of Ukrainian Studies, vol. 34, nr. 1, 2009, sid. 121-144.


"Holodomor och den etniska rensningen av ukrainare, 1932-1933." Journal of Genocide Research, vol. 11, nr. 2, 2009, sid. 199-225.

6 visningar

Comments


bottom of page