top of page

Edward Snowden

Edward Snowden är en före detta entreprenör för National Security Agency (NSA) som blev internationellt känd 2013 efter att han läckt sekretessbelagd information om den amerikanska regeringens hemliga övervakningsprogram. Snowdens avslöjanden avslöjade att den amerikanska regeringen samlade in enorma mängder data om sina medborgare, inklusive telefonregister och internetkommunikation, i den nationella säkerhetens namn.


Snowden föddes i North Carolina 1983 och växte upp i Maryland. Han gick med i armén 2003 men skrevs ut efter att ha brutit båda benen i en träningsolycka. Han arbetade sedan som säkerhetsvakt innan han blev datatekniker för Central Intelligence Agency (CIA). 2009 tog Snowden jobb hos en privat entreprenör för NSA, där han arbetade som systemadministratör.


2013 lämnade Snowden landet och reste till Hong Kong, där han började släppa hemligstämplade dokument till journalister. Han åkte sedan till Ryssland, där han fick asyl. Den amerikanska regeringen anklagade Snowden för två fall av brott mot spionagelagen och stöld av statlig egendom. Han har bott i Ryssland sedan dess, och hans asyl där har förlängts flera gånger.


Snowdens avslöjanden väckte en global debatt om statlig övervakning och integritet. Förespråkare för Snowden hävdar att han är en whistleblower som avslöjat grundlagsstridig statlig verksamhet och att han borde skyddas av whistleblowerlagar. Kritiker hävdar att Snowden bröt mot lagen genom att avslöja hemligstämplad information och att hans agerande sätter den nationella säkerheten på spel.


Trots kontroversen har Snowdens avslöjanden haft en bestående inverkan på både den amerikanska regeringen och allmänheten. Den amerikanska kongressen antog USA Freedom Act 2015, som avslutade NSA:s massinsamling av telefonposter. Dessutom har många teknikföretag, som Apple och Google, förbättrat sin krypteringsteknik som svar på Snowdens avslöjanden.


Sammanfattningsvis är Edward Snowden en kontroversiell figur som väckte en global debatt om statlig övervakning och integritet. Medan vissa ser honom som en hjälte för att ha avslöjat grundlagsstridig statlig verksamhet, ser andra honom som en brottsling som sätter den nationella säkerheten på spel. Oavsett ens åsikt har Snowdens avslöjanden haft en bestående inverkan på både den amerikanska regeringen och allmänheten, och hans arv kommer sannolikt att diskuteras i många år framöver.

Comments


bottom of page