top of page

Den transatlantiska slavhandeln / TriangelhandelnDen transatlantiska slavhandeln var handel med afrikanska människor och deras ättlingar som förslavades och fördes till Amerika, främst till Karibien och USA, mellan 1500- och 1800-talen. Denna brutala och omänskliga handel såg att miljontals afrikaner tvångstogs från sina hem och familjer och utsattes för en brutal slaveriregim som varade i århundraden.


Ursprunget till den transatlantiska slavhandeln kan spåras tillbaka till portugiserna, som etablerade de första europeiska bosättningarna i Afrika på 1400-talet. När slavhandeln växte blev den ett allt mer lönsamt företag för europeiska nationer, särskilt Portugal, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Efterfrågan på förslavade afrikaner drevs av behovet av arbetskraft för att arbeta på sockerplantagerna i Karibien, såväl som gruvorna i Amerika.


Förhållandena för förslavade afrikaner var brutala och omänskliga, eftersom de tvingades arbeta långa timmar under ansträngande förhållanden utan vila eller andrum. De utsattes för hårda straff, inklusive piskningar, brännmärken och till och med döden, för de minsta överträdelserna. Förslavade afrikaner behandlades som egendom, och de hade inga rättigheter eller friheter och erkändes inte som människor.


Trots slavhandelns grymhet växte motståndet mot den med tiden, särskilt under 1800-talet, när abolitionistiska rörelser uppstod i Europa och Amerika. I USA leddes abolitioniströrelsen av figurer som William Lloyd Garrison och Frederick Douglass, som använde sina röster för att öka medvetenheten om slaveriets ondska och för att uppmana till dess avskaffande. Rörelsen nådde sin höjdpunkt med det amerikanska inbördeskriget, som i slutändan ledde till slutet på slaveriet i USA när det trettonde tillägget antogs 1865.


Den transatlantiska slavhandeln hade en djupgående inverkan på den afrikanska kontinenten och Amerika och formade det politiska, ekonomiska och sociala landskapet i båda regionerna i århundraden framöver. Arvet från slaveriet fortsätter att forma erfarenheterna av afroamerikaner och andra människor av afrikansk härkomst i Amerika, eftersom de fortsätter att möta effekterna av systemisk rasism och diskriminering.


Sammanfattningsvis var den transatlantiska slavhandeln en brutal och omänsklig period i mänsklighetens historia, präglad av det påtvingade avlägsnandet av miljontals afrikaner från sina hem och familjer och deras efterföljande förslavning i Amerika. Trots motståndet från abolitionistiska rörelser och det slutliga slutet på slaveriet, fortsätter arvet från detta mörka kapitel i mänsklighetens historia att forma livet för miljontals människor än i dag.


Källor:


•S.O – Seriens bok: Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Tordai

•Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

•Alla tiders historia Maxi - Hans Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren

•A History of World Societies av John P Mckay m.flera.

•World History (A new perspective) av Clive Ponting

https://www.youtube.com/watch?v=BagY7vuvleo&list=WL&index=65 - SVERIGES SLAVERI: Vad säger det postkoloniala perspektivet?

•What Was Britain's Role In The Slave Trade? (Slavery Documentary) | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=eyoJXTohKOE&list=WL&index=4

•Gold, Silver & Slaves (Britain's Slave Trade Documentary) | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=O7OqaMkymWI&list=WL&index=2

•Unfinished Business (Britain's Slave Trade Documentary) | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=icTi4rKi3Yc&list=WL&index=23

•Leopold II of Belgium: The Biggest Coverup In European History - https://www.youtube.com/watch?v=dTq6Hhkpw2s&list=WL&index=7

•Slavery in the Early Caliphate - Medieval History DOCUMENTARY - https://www.youtube.com/watch?v=5kDPPmZvSKY

•How Europe Transitioned from Slavery to Serfdom - Middle Ages DOCUMENTARY - https://www.youtube.com/watch?v=FB-CkFItHQU

•The Trans-Saharan Slave Trade: The 1,300 Year Genocide - https://www.youtube.com/watch?v=2zHz4T-zW_E29 visningar

Kommentare


bottom of page