top of page

Den spanska inkvisitionen

Den spanska inkvisitionen var en period av religiös förföljelse och intolerans i Spanien som varade från slutet av 1400-talet fram till början av 1800-talet. I den här uppsatsen kommer vi att utforska historien och arvet från den spanska inkvisitionen, med utgångspunkt i flera källor.


Den spanska inkvisitionen grundades 1478 av kung Ferdinand II och drottning Isabella I, med stöd av den katolska kyrkan. De mest omfattande förföljelserna under ledning av storinkvisitorn Tomás de Torquemada år 1483 till 1498. Dess primära mål var att identifiera och straffa judar och muslimer som hade konverterat till kristendomen men som misstänktes för att i hemlighet ha utövat sin tidigare tro. Inkvisitionen utökade dock snart sin räckvidd till att omfatta ett brett spektrum av "kätterska" föreställningar och beteenden, inklusive protestantism, häxkonst och homosexualitet.


En av huvuddragen i den spanska inkvisitionen var dess användning av tortyr och hot för att utvinna erkännanden från misstänkta. De som vägrade att erkänna utsattes ofta för grymma och omänskliga straff, inklusive bränning på bål. Inkvisitionen hade också ett långtgående övervakningsnätverk, som innefattade informanter och spioner som övervakade vanliga medborgares beteende.


Modern forskning räknar med att den spanska inkvisitionen under åren 1478-1834 avkunnade mellan 3000 – 16.000 dödsdomar. Särskilt drabbade var judarna i Spanien.


Trots sitt rykte som en hänsynslös och förtryckande institution var den spanska inkvisitionen inte så utbredd eller så effektiv som populärkulturen ofta antyder. I sin bok "The Spanish Inquisition: A Historical Revision" hävdar Henry Kamen att inkvisitionen faktiskt var en relativt liten institution i det spanska samhället, och att dess inverkan på den bredare befolkningen var begränsad. Kamen antyder också att inkvisitionen inte var så framgångsrik i att uppnå sina mål som ofta antas, och att många människor kunde undvika eller motstå dess försök att utrota "kätteri".


Arvet från den spanska inkvisitionen är komplext och kontroversiellt. Å ena sidan representerar den en mörk period i europeisk historia, präglad av religiös intolerans och förföljelse. Å andra sidan spelade det också en betydande roll i att forma Spaniens kulturella och politiska identitet, och har romantiserats i populärkulturen som en symbol för spansk nationalism och stolthet.


Sammanfattningsvis var den spanska inkvisitionen en betydande period i spansk historia, präglad av religiös intolerans, förföljelse och brutalitet. Även om dess inverkan på det spanska samhället och kulturen har varit både positiv och negativ, fortsätter dess arv att märkas idag, både i Spanien och i den bredare globala diskursen om mänskliga rättigheter och religionsfrihet.


Källor:


Kamen, Henry. Den spanska inkvisitionen: En historisk revision. Yale University Press, 2014.

Lea, Henry Charles. En historia om inkvisitionen av Spanien. Macmillan, 1906.

Peters, Edward. Inkvisition. University of California Press, 1989.

80 visningar

Comments


bottom of page