top of page

Den amerikanska hjälpen till Sovjet under andra världskriget


Under andra världskriget fick Sovjetunionen betydande hjälp från USA i deras kamp mot Nazityskland. Det amerikanska biståndet, känt som Lend-Lease, var en avgörande faktor i den sovjetiska segern i kriget. Lend-Lease Act, som antogs av den amerikanska kongressen 1941, bemyndigade USA:s regering att tillhandahålla förnödenheter, utrustning och tjänster till alla länder som bedömdes som "viktigt för försvaret av USA".


Sovjetunionen var en av de största mottagarna av det amerikanska biståndet under Lend-Lease-programmet. Hjälpen gavs i olika former, inklusive mat, råvaror, maskiner, fordon och vapen. De viktigaste bidragen från USA var i form av militär utrustning och förnödenheter, som var avgörande för den sovjetiska krigsinsatsen. Den amerikanska hjälpen gjorde det möjligt för Sovjetunionen att ersätta sina förluster och behålla sin militära fart, vilket var avgörande i deras kamp mot nazisterna.


Det amerikanska biståndet till Sovjetunionen var inte utan kontroverser, eftersom många amerikanska medborgare och politiker var försiktiga med att ge hjälp till det kommunistiska landet. Den amerikanska regeringen ansåg dock att det var nödvändigt att stödja Sovjetunionen i deras kamp mot Nazityskland, eftersom de sågs som det primära hindret för Hitlers expansion. President Franklin D. Roosevelt betonade att hjälpen var ett medel för att stärka Sovjetunionen och säkerställa deras överlevnad, vilket var avgörande för Nazitysklands slutliga nederlag.


Inverkan av det amerikanska biståndet på den sovjetiska krigsansträngningen var betydande. Den amerikanska hjälpen gjorde det möjligt för Sovjetunionen att fortsätta sitt motstånd mot nazisterna, och det bidrog också till att öka deras militära styrka. Till exempel tillät de amerikansktillverkade stridsvagnarna, lastbilarna och flygplanen som gavs till Sovjetunionen dem att genomföra en framgångsrik motoffensiv mot nazisterna. Dessutom tillät det amerikanska biståndet Sovjetunionen att behålla sin industriella produktion, vilket var väsentligt för krigsinsatsen.


Sammanfattningsvis var det amerikanska biståndet till Sovjetunionen under andra världskriget avgörande i den sovjetiska segern mot Nazityskland. Biståndet som gavs under Lend-Lease-programmet var avgörande för den sovjetiska krigsinsatsen, och det bidrog till att öka deras militära styrka och upprätthålla deras industriella produktion. Det amerikanska biståndet var en viktig faktor i nederlaget för Nazityskland, och det är fortfarande en viktig händelse i USA:s och Sovjetunionens historia.


Källor:


"Hyreskontrakt." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 8 februari 2021, www.britannica.com/topic/Lend-Lease.

"Utlåna-leasing och militärt bistånd till de allierade under andra världskriget." U.S. Department of State, Office of the Historian, 11 februari 2021, history.state.gov/milestones/1937-1945/lend-lease.

"The Lend-Lease Program." Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, www.fdrlibrary.org/lend-lease.

315 visningar

Comments


bottom of page