top of page

Black Lives matter rörelsen


Black Lives Matter-rörelsen är en rörelse för social rättvisa som syftar till att uppmärksamma systemisk rasism och polisbrutalitet mot svarta individer.


Ursprung


Black Lives Matter-rörelsen grundades 2013 av Alicia Garza, Patrisse Cullors och Opal Tometi, som svar på frikännandet av George Zimmerman i dödsskjutningen av Trayvon Martin. Rörelsen fick nationell uppmärksamhet 2014 efter polisens skjutning av Michael Brown i Ferguson, Missouri, och de efterföljande protesterna och civila oroligheter.


Mål


Black Lives Matter-rörelsen försöker utmana och avveckla systemisk rasism och polisbrutalitet mot svarta individer. Rörelsen syftar också till att ta itu med bredare frågor om social ojämlikhet, inklusive ekonomisk ojämlikhet, hälsoskillnader och tillgång till utbildning.


Påverkan


Black Lives Matter-rörelsen har haft en betydande inverkan på det amerikanska samhället och politiken. Rörelsen har uppmärksammat frågor om systemisk rasism och polisbrutalitet, vilket har väckt en nationell konversation om behandlingen av svarta individer av brottsbekämpande myndigheter. Rörelsen har också inspirerat andra rörelser för social rättvisa, som #MeToo och Women's March.


Black Lives Matter-rörelsen har varit drivkraften bakom flera betydande politiska förändringar, inklusive antagandet av polisreformförslag på statlig och lokal nivå. Rörelsen har också påverkat den offentliga diskursen kring ras och rasism, vilket fått många individer och organisationer att undersöka sina egna fördomar och vidta åtgärder för att ta itu med rasskillnader.


Kritik


Black Lives Matter-rörelsen har mött kritik från vissa som ser rörelsen som splittrande eller anti-polis. Vissa kritiker har också pekat på fall av våld eller förstörelse under protester som bevis på rörelsens förmodade radikalism.


Men många förespråkare för rörelsen hävdar att fokus på polisbrutalitet och systemisk rasism är nödvändigt för att åstadkomma en meningsfull förändring och att ickevåldsamma protester är en legitim form av politiskt uttryck.


Slutsats


Black Lives Matter-rörelsen har blivit en kraftfull kraft för social rättvisa, som utmanar systemisk rasism och polisbrutalitet mot svarta individer. Rörelsen har utlöst ett nationellt samtal om frågor om ras och rasism och har lett till betydande politiska förändringar på statlig och lokal nivå. Även om rörelsen har mött kritik från vissa, kan dess inverkan på det amerikanska samhället och politiken inte förnekas.


Källor:


"Svarta liv är viktiga." Black Lives Matter, blacklivesmatter.com/.

Cullors, Patrisse och Asha Bandele. When They Call You a Terrorist: A Black Lives Matter Memoir. St. Martin's Press, 2018.

Forman, James Jr. "The Black Lives Matter Movement and the Politics of Demanding Reform." Political Science Quarterly, vol. 131, nr. 4, 2016, sid. 697-702.

"Hur Black Lives Matter gick från en Hashtag till en global rörelse." Time, 2 juni 2020, time.com/5847992/black-lives-matter-history/.

Comments


bottom of page