top of page

Belägringen av Leningrad - Ett riktigt helvete

Belägringen av Leningrad var en långvarig militär blockad som varade från september 1941 till januari 1944, under andra världskriget. Staden Leningrad, nu känd som S:t Petersburg, omringades av de tyska och finska arméerna, vilket skar av alla försörjningsvägar och lämnade medborgarna att lida av extrem svält och sjukdomar.


Belägringen av Leningrad var en av de längsta och dödligaste belägringarna i modern historia, som varade i totalt 872 dagar. Det orsakade utbrett lidande och förlust av människoliv, med uppskattningar som tyder på att upp till en miljon människor kan ha dött av svält, kyla och sjukdomar under belägringen. Medborgarna i Leningrad, som redan stod inför matbrist på grund av krigsinsatsen, var nu helt avskurna från resten av landet och tvingades förlita sig på magra ransoner och andra källor till näring för att överleva.


Trots de svåra omständigheterna vägrade medborgarna i Leningrad att ge upp och visade en anmärkningsvärd motståndskraft och mod inför motgångar. Stadens invånare arbetade outtröttligt för att upprätthålla nödvändiga tjänster, såsom el och vatten, och för att försörja de behövande. Många av dem gick också med i stadens försvarsstyrkor och arbetade för att bygga befästningar och förstärka stadens försvar.


Belägringen av Leningrad bröts slutligen den 27 januari 1944, när Röda armén lyckades trycka tillbaka den tyska armén och öppna försörjningsvägarna till staden igen. Upphävandet av belägringen var en vändpunkt i kriget och en källa till inspiration och hopp för folket i Leningrad och Sovjetunionen som helhet.


Källor:


"Belägringen av Leningrad." History.com, A&E Television Networks, 2009, www.history.com/topics/world-war-ii/siege-of-leningrad.

Glantz, David M. Belägringen av Leningrad, 1941-1944: 900 dagar av terror. Redigerat av Jonathan North, Casemate Publishers, 2009.

"Leningrad belägring." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., www.britannica.com/event/Leningrad-siege.

4 visningar

Comments


bottom of page