top of page

Baptister - Vilka är dem?

Baptistkyrkan är en av de största och mest inflytelserika kristna samfunden i världen, med en rik historia och unika övertygelser. Här är en översikt över Baptistkyrkans historia och tro, med källor för vidare läsning.


Baptistkyrkans historia


Baptistkyrkan kan spåra sina rötter tillbaka till det tidiga 1600-talet i England, där en grupp kristna, inklusive John Smyth och Thomas Helwys, separerade sig från Church of England och bildade sin egen församling. Dessa tidiga baptister betonade vikten av vuxendop genom full nedsänkning och prästadömet för alla troende, vilket innebar att varje individ hade direkt tillgång till Gud utan behov av mellanhänder som präster.


Baptister spred sig snabbt till de amerikanska kolonierna, där de etablerade sig som en av de dominerande protestantiska samfunden. Under kolonialtiden mötte baptister förföljelse och diskriminering, särskilt i Massachusetts och Virginia, men de var också inflytelserika i det första stora uppvaknandet, en period av religiös väckelse som svepte genom kolonierna i slutet av 1700-talet.


Under 1800- och 1900-talen fortsatte baptistkyrkan att växa och diversifiera sig, med bildandet av flera olika samfund, inklusive Southern Baptist Convention, National Baptist Convention och American Baptist Churches USA. Idag finns det över 40 miljoner baptister över hela världen, med en betydande närvaro i USA, Brasilien och Indien.


Baptistkyrkans tro och praxis


Baptister tror på bibelns auktoritet som Guds inspirerade ord och håller fast vid traditionella kristna övertygelser, såsom treenigheten, Jesu gudomlighet och behovet av frälsning genom tro på Jesus Kristus. De lägger också stor vikt vid individuell samvetsfrihet, personligt ansvar och alla troendes prästadöme.


En av baptisternas mest utmärkande övertygelser är utövandet av dop genom fullständig nedsänkning. Baptister tror att dopet är en symbol för en persons död till sitt gamla liv och starten på ett nytt liv i Kristus. Dopet utförs vanligtvis på individer som har gjort en personlig trosbekännelse på Jesus och ses som ett yttre uttryck för ett inre engagemang.


När det gäller gudstjänst och kyrklig organisation är baptister kända för sin autonomi, där varje lokal församling är självstyrande och fri att bestämma sin egen tro och sedvänjor. Detta innebär att det finns en stor variation av gudstjänststilar och teologiska positioner inom baptistkyrkan, allt från konservativ till liberal.


Slutsatser


Baptistkyrkan är ett mångsidigt och inflytelserik kristet samfund med en rik historia och unika övertygelser. Med sin betoning på vuxendop, alla troendes prästadöme och individuell samvetsfrihet har baptister haft en betydande inverkan på världens religiösa landskap. För dem som är intresserade av att lära sig mer om baptistkyrkan finns det många resurser tillgängliga, inklusive böcker, webbplatser och lokala baptistförsamlingar.


Källor:


"En kort historia om baptister." American Baptist Churches USA, www.abc-usa.org/about-us/a-short-history-of-baptists.


"Baptist." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., www.britannica.com/topic/Baptist.


"Baptister." The World Book Encyclopedia, World Book, Inc., 2019, sid. A7.


"Vad är en baptist?" Baptists gemensamma kommitté, www.bjconline.org/what-is-a-baptist.

77 visningar

Opmerkingen


bottom of page