top of page

Banker - Vad gör dem och hur funkar dem?

Introduktion


Banker spelar en viktig roll i moderna ekonomier och fungerar som mellanhänder mellan låntagare och långivare och tillhandahåller en rad finansiella tjänster till individer, företag och regeringar. I den här uppsatsen kommer vi att utforska bankernas historia och funktioner, de olika typerna av banker och deras betydelse i moderna ekonomier.


Bankernas historia och funktioner


Bankernas ursprung kan spåras tillbaka till forntida civilisationer som Grekland och Rom, där långivare och växlare tillhandahöll grundläggande finansiella tjänster. Det moderna banksystemet växte dock fram i Europa under medeltiden, med utvecklingen av banker som Bank of Venice och Bank of Amsterdam.


Bankernas primära funktion är att underlätta finansiella transaktioner genom att acceptera insättningar och göra lån. Banker tillhandahåller också en rad andra finansiella tjänster, inklusive investeringsförvaltning, valutaväxling och betalningshantering. Banker är också viktiga för att skapa och reglera penningmängden, eftersom de kan påverka tillgången på pengar genom sin utlånings- och inlåningsverksamhet. Alla pengar som finns idag kommer från lån. När du lånar pengar, så skapas nya pengar. Detta skapar på så sätt ett system där vi hela tiden måste låna mer pengar, för att inte hela det ekonomiska system skall krascha. Detta gör det dock svårt för miljön, då företagens jakt på högre vinster är ett måste för att inte hamna i konkurs.


Typer av banker


Det finns flera typer av banker, var och en med sina egna unika egenskaper och funktioner. Affärsbanker är den vanligaste typen av bank som tillhandahåller tjänster till privatpersoner och företag, inklusive check- och sparkonton, lån och kreditkort. Investmentbanker är specialiserade på att tillhandahålla finansiell rådgivning och hjälp med fusioner och förvärv, värdepapperserbjudanden och andra företagsfinansieringsaktiviteter.


Centralbankerna ansvarar för att reglera banksystemet och hantera penningmängden. De fungerar också som långivare i sista hand och tillhandahåller nödfinansiering till affärsbanker i tider av finanskris. Utvecklingsbanker tillhandahåller finansiering för långsiktiga projekt som infrastrukturutveckling och sociala välfärdsprogram och är ofta statligt ägda eller stödda.


Innan 1970-talet, så skedde få finansiella kriser i världen. Detta därför att dollarna och andra valutor runt om i världen, innehöll / var bundna till olika ädelmetaller så som guld och silver. Eftersom man tog bort detta, så har det finansiella systemet blivit mer ostabilt. Detta kan man till exempelvis se i de krascher som skedde under 70 och 80-talet.


Sedan slutet på 90-talet så har bankerna tagit allt större risker. De har spekulerat i värdet på olika aktier, vilket bidrog till it bubblan som sprack år.2000. Vi kan också se det under finanskrisen 2008 som skedde, pga. att amerikanska banker spekulerat alldeles för mycket och för högt gällande priset på bostäder. Det var också bankerna som skapade den s.k. arabiska våren genom spekulation på matpriser.


Trots ökade krav på tillgångar, så fortsätter banker idag runt om i världen att spekulera med astronomiska summor. Den har satsat tusentals miljarder på låg ränta osv. Att bankerna fortsätter med detta, har en del att göra med hur man hanterade finanskrisen 2008. Då köptes vissa banker upp och man fick tusentals miljarder i stöd av olika regeringar runt om i världen. Eftersom bankerna vet att de är skyddade, så fortsätter därför deras riskfyllda beteende. Detta kan vi t.ex. se i början av 2023, då flera amerikanska banker fick stora problem, bl.a. Silicon Valley Bank och Federal Republic Bank.


Slutsats


Banker är en grundläggande del av moderna ekonomier och tillhandahåller en rad finansiella tjänster som underlättar ekonomisk aktivitet och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Även om banksystemet har genomgått betydande förändringar genom historien, förblir bankernas väsentliga funktioner desamma. I en alltmer globaliserad och sammankopplad värld är bankernas betydelse för att underlätta ekonomisk aktivitet och främja finansiell stabilitet viktigare än någonsin.


Källor:


Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson, 2019.

Gorton, Gary och Andrew Metrick. "Säkra tillgångars historia och ekonomi." Journal of Economic Perspectives, vol. 29, nr. 4, 2015, s. 3-30.

Världsbanken. "Bankernas roll i ekonomisk utveckling." Världsbanken, 2019, https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-role-of-banks-in-economic-development. Tillträde 2 april 2023.

Federal Reserve Bank of St Louis. "Vad är banker och vad gör de?" Federal Reserve Bank of St. Louis, 2019, https://www.stlouisfed.org/education/economic-lowdown-newsletter/2019/what-are-banks-and-what-do-they-do. Tillträde 2 april 2023.


12 visningar

Comments


bottom of page