top of page

Antisemitism och förintelsen

Här kommer en text som handlar om antisemitism (Judehat) och framförallt om antisemitism under andra världskriget. Så vill du veta mer om förintelsen, hur judar diskriminerades under nazisternas styre osv. Då har du kommit rätt!Antisemitism är religiös förföljelse och hatbrott mot judar, diskriminering av judar, fientlighet mot judar och fördomar gentemot judar. Det kan vara saker så som att judar anses vara fega, luriga och giriga.


Innan andra världskriget

I takt med att nationalismen i Europa blev starkare blev också hatet starkare mot alla som ”stack ut”. Judar har alltid levt efter sina gamla traditioner och tagit med dom till andra länder. Därför var det lätt att man började att spridda rykten om dem och började att skylla landets problem på dem.


Antisemitism blev en omskrivning för judehat, vilket flera politiker under tiden mellan senare delen av 1800-talet fram till andra världskriget även gick till val på i några europeiska länder.

Mellan sekelskiftet och 1917 fanns i Ryssland högerextrema grupper, som bedrev skräckpropaganda och hävdade att judarna skulle orsaka Rysslands undergång.


Varför blev judehatet så starkt i just Tyskland?

Antisemitismens uppkomst i Tyskland hänger samman med den osunda spekulation och de svindlerier, som åtföljde finansernas och industrins snabba framväxt efter fransk-tyska kriget. Eduard Lasker, själv jude, fäste uppmärksamheten på dessa förhållanden och avslöjade i ett tal i i tyska riksdagen (februari 1873) en hel rad bolagssvindlerier, i vilka en mängd judiska finansmän var inblandade.


Nazisterna utnyttjade skickligt utbredda, gamla antisemitiska attityder, missnöjet efter första världskriget (Versaillesfördragets hårda villkor), ekonomisk misär, tidens rasbiologiska vetenskapstrender och somliga judars framgångar, för att uppvigla till skuldbeläggande av judarna för den ekonomiska depressionen i Tyskland. Nazisterna kom att konstruera uppfattningen att judarna hade ett samhällsfarligt, avvikande beteende

Hitler var väldigt antisemitisk i sina uttalanden men vart allt eftersom hans makt ökade mer aggreiv mot judarna.


Genom de antisemitiska Nürnberglagarna som antogs 1935 påbörjades lagstiftningen som särskilde judar, och även ”zigenare” och ”negrer” från den tyska så kallade ”ariska” folkgemenskapen. Lagarna, som i sin helhet heter Lagen till skydd för det tyska blodet och den tyska äran, bestämde vem som var av tyskt blod, blandras, heljude, halvjude eller kvartsjude. Äktenskap mellan judar och tyskar förbjöds och judarna fråntogs fullt medborgarskap och förlorade rösträtt och tillträde till offentliga arbeten.

Väldigt intensiv var förföljelsen under Kristallnatten, 9 november till 10 november 1938, då många synagogor blev nerbrända och tusentals judiska affärer blev förstörda.

Fram till andra världskrigets början 1939 var målet för nazisternas politik att tvinga judarna till emigration ur Tyskland. Men det stannade inte där!

Men det är viktigt att förstå att även i Sverige och andra länder så som Usa, var det vanligt med antisemitism, ända fram till 1943-1944 då det var säkert att Tyskland skulle förlora andra världskriget.


1939-1945 Förintelsen


Polska getton upprättades, bl.a. i Warsawa. De blev överbefolkade uppsamlingsplatser för judar. Till en början användes arbetsföra judar och deras barn som arbetskraft. Hösten 1941 inleddes också storskalig deportering av judar från Tyskland. I Polen, som enda land i Europa, straffades hjälp till judar med döden.


Efter invasionen av Polen 1939 och Västeuropa 1940 inrättade nazisterna getton för judar i flera storstäder och började forsla in judar från omnejden. En anledning var att nazisterna judarna från västra Polen för att bereda plats för förtyskning av områden. Förflyttningen åtföljdes av rån, misshandel och ett stort antal döda. Våldsamheterna uppmuntrades och beordrades av den tyska administrationen. I warsawa så gjorde 28.000 judar motstånd men blev till slut krossade av den tyska militären som fick order av Hitler att ta död på motståndarna.


Nazisterna blev bara mer och mer aggresiva mot judarna under andra världskriget. Det hände att man ofta sköt ihjäl judiska grupper man hittade i de länder man erövrat, bl.a. Polen.


1941 startades operation Reinhard. Den gick ut på att bygga s.k. förintelseläger, där man systematiskt skulle arbeta för att ta död på så många judar som möjligt. Från alla av Nazitysklands ockuperade länder deporterades judiska personer till koncentrationsläger.

Till slut så ville man att detta skulle gå ännu fortare och började använda sig av gaskammare. Detta brukar kallas för den slutgilitga lösningen!


De största förintelse lägren var:


Förintelsen skiljer sig från andra massmord i historien på grund av de systematiska, industriella och statligt organiserade mordmetoderna och ifråga om nazisternas rasideologi som betraktade den germanska "ariska rasen" som en härskarras. Men det var inte bara judar som dödades utan också politiska motståndare, homsexuella, handikappade, jehovas vittnen, zigenare m.m Alla som inte passade in i det nya tyskland.


En del försökte att hjälpa judarna

7000 danska judar räddades 1943 över till Sverige i fiskebåtar tack vare den tyske ockupationschefen Wener Best." Men gjorde han det av välvilja?

Den svenska diplomaten Raoul Wallenberg utfärdade svenska "skyddspass" åt flera tusen ungerska judar vilka därigenom undgick Förintelsen. Vidare transporterades judar till Sverige i vitmålade bussar av svenska Röda Korset med Folke Bernadotte i spetsen, hjälpta av Felix Kersten som behandlade Himmler.

Oskar Schindler var en fabrikör som först bara utnyttjade judarna som arbetskraft, men sedan såg till att rädda cirka 1200 judar från avrättning.

Efter andra världskriget

Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner och 6,3 miljoner judar varav cirka 2,9 miljoner i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. FN beslutade 1947 att tillerkänna ett område i det historiska Israel, i ett brittiskt NF-mandat, för att bilda staten Israel som tillflyktsort för judar.


I västvärlden är det främst nynazister som står för uttalad antisemitism. Boken Mein Kampf är förbjuden i ett flertal länder. Under efterkrigstiden har förnekande av Förintelsen varit vanliga angreppsvinklar bland antisemiter. I Sverige tvingas de judiska församlingarna att lägga en fjärdedel av medlemsavgifterna på säkerhetsanordningar och vakter.


Källor

•S.O – Seriens bok: Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Tordai

•Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

•A History of world societies av John P. Mckay m.flera.

•World History (A new perspective) av Clive Ponting


162 visningar

Comments


bottom of page