top of page

Anschluss - Hitlers dröm om ett större Tyskland


Anschluss var annekteringen av Österrike av Nazityskland 1938, vilket var en viktig händelse som ledde fram till andra världskrigets utbrott. Termen "Anschluss" betyder "union" på tyska och syftar på Österrikes och Tysklands politiska och territoriella union.


Anschluss var ett resultat av den växande tyska nationalismen och expansionsambitionerna hos nazistledaren Adolf Hitler. I Mein Kampf hade Hitler uttryckt sin önskan om enande av alla tyskar, inklusive de i Österrike, och Anschluss var ett steg i den riktningen. Situationen i Österrike var gynnsam för nazisternas maktövertagande eftersom landet stod inför politisk och ekonomisk instabilitet, och en stor del av befolkningen stödde Hitler och hans idéer.


Den 12 mars 1938 gick tyska trupper in i Österrike och Hitler själv anlände till Wien dagen efter. Den österrikiska regeringen, som redan var vänlig mot Hitler, gick lätt med på annekteringen och en rikstäckande folkomröstning hölls för att bekräfta Anschluss. Resultatet av folkomröstningen var överväldigande till förmån för Anschluss, men det ansågs allmänt vara riggat.


Anschluss möttes av blandade reaktioner runt om i världen. Vissa länder, som Italien och Japan, stödde Hitlers agerande, medan andra, som Storbritannien och Frankrike, var oroade över Nazitysklands ökande aggression. Men bristen på konkreta åtgärder från det internationella samfundet uppmuntrade Hitler att fortsätta sin expansionistiska politik.


Anschluss fick betydande konsekvenser för folket i Österrike och resten av Europa. Österrike förlorade sin självständighet och blev en del av Nazityskland, och dess judiska befolkning stod inför ökande förföljelse och diskriminering. Anschluss var ett varningstecken för Hitlers yttersta mål om världsherravälde och satte scenen för de händelser som skulle leda till andra världskrigets utbrott.


Källor:


"Anschluss." United States Holocaust Memorial Museum, www.ushmm.org/learn/timeline-of-events/1938/anschluss.

"Anschluss." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., www.britannica.com/event/Anschluss.

"Anschluss." History Learning Site, www.historylearningsite.co.uk/modern-world-history-1918-to-1980/the-inter-war-years-1918-1939/the-anschluss/.

"Anschluss." Andra världskriget, www.historyonthenet.com/world-war-two/causes/anschluss.51 visningar

Comentarios


bottom of page