top of page

Allt du behöver veta om Islam
Islam – En världsreligion


—Det finns idag över 1,6 miljarder muslimer i världen, vilket gör Islam till världens näst största religion efter kristendomen. Många muslimer bor i den s.k. tredje världen i länder så som Indonesien, Indien, Pakistan, Iran, Irak, Saudiarabien, Egypten m.flera. Islam är Sveriges näst största religion. Det finns cirka 300.000 muslimer i Sverige. Det finns moskéer i Stockholm, Uppsala, Malmö, Trollhättan osv. Därför är det viktigt att förstå Islam, eftersom Isam inte bara är en stor del av många människors liv i Sverige utan också i resten av världen.


Sunni och shia muslimer – Islams två största inriktningar

90% av världens muslimer tillhör sunni, bara 10% tillhör shia och finns främst i Iran, Irak och Libanon. —Shia muslimerna följer inte kalifatet utan Alis efterlevande släktingar. De ger deras imamer (präster) en mindre roll och de följer de religiösa lagarna mer noggrant än sunni muslimer (Undantag Turkiet och Saudiarabien).


Mindre inriktningar & grenar

Sufismen – Mysticism och magi (Sunni)

—Tolvsekten - Väntar på den 12:e kalifen Mahdi, då kommer domedagen (Shia)


Vad betyder Islam?

—Det betyder att underkasta sig gud och hans vilja.


Vem är muslim?

Det finns inget dop för att bli muslim, som det gör för kristna. Dock så skall man bekänna sig som muslim inför 3 vittnen. Detta kallas också för trosbekännelsen.


En helig man inom Islam kallas för imam. En helig byggnad kallas för moskéer. Bönetornen kallas för minaret. —Varje fredag förväntas det att muslimerna skall besöka moskén och lyssna på imamen.


Vad tror muslimer på?

—Tron på en gud, Allah!

—Tron på guds alla budbärare ( En sann muslim tror inte bara på Muhammed utan också på Noa, Abraham, Moses och Jesus )

—Tron på att Koranen är guds ord.

—Tron på livets större mening, domedagen, guds uppenbarelser, att människan är högre än djuren och på guds oändliga kunskap och frälsning!

Att vara muslim

I likhet med Judendom är att vara muslim mer än bara en tro, det är också en sorts nationell identitet. Man tillhör ofta en familj där alla har en gemensam kod och gemensamma lagar att följa.

Viktiga städer för muslimer

—

Mecka - Mohammed föddes och växte upp där, dessutom ligger Kaba där. Vad är Kaba?— Den första byggnaden tillägnad gud och tillbedjan av gud. I denna byggnad så skall det bl.a. finnas en sten planterad av Abraham själv. Det är därför som muslimer än idag valfärdar till Kaba. De skall —gå sju varv moturs och gärna röra eller kyssa den svarta stenen.


Medina - Mohammeds första muslimska samhälle

—I Medina finns dessutom moskén Masjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller Muhammeds, hans dotter Fatimas och de två första kaliferna Abu Bakrs och Umars gravar.


—Jerusalem – Klippdomen.— Abraham skulle offra sin son till gud där. —Al-Aqsamoskén – Muhammeds himmelsfärd. Uppfördes av kalifen Umar år 638, då Jerusalem hade erövrats av de muslimerna.


Islams 5 pelare

—1. Erkänna att Allah är den enda guden och att Muhammad är hans profet.

—2. Be fem gånger om dagen.

—3. Fasta under ramadan.

—4. Ge pengar åt fattiga.

—5. Pilgrimsfärd till Mekka


Islams heliga skrifter

—Koranen – Den identiska kopian av det himmelska originalet. Citerades ursprungligen ur Muhammeds minne. Haditherna - —Anteckningar och berättelser som insamlades efter Muhammeds död. De berättar hur Muhammed levde och saker som Muhammed sagt. Haditherna har en väldigt stor roll inom Islam och anses nästan lika viktiga som Koranen.


Regler och lagar inom Islam

—Många muslimska länder baserar fortfarande sina lagar på koranen och haditherna. De flesta länderna har dock både en civillag och en religiös lag, enda undantag är Turkiet. Sharihalagarna - —Finns bland annat i Iran och Saudiarabien. Det är enligt vårt sätt att se mycket hårda religiösa lagar, som fanns redan på Muhammeds tid. Sunna lagarna – De lagar och regler som förklarar hur en muslim skall bete sig i olika situationer.


Ritualer och högtider

—

Ramadan – Den heliga nionde fastemånaden. Den flyttas hela tiden eftersom den muslimska kalendern baseras på månkalendern.Avslutas med Eid. —Muslimer tror att ramadan är en lyckobådande månad eftersom det var då Muhammed fick de första verserna i Koranen av Gud.—Under ramadan skall alla vuxna muslimer inte från gryning till skymning varken dricka, äta, röka eller ha sex. De ska läsa i Koranen, be och fokusera på rening av själen.


—Muslimskt nyår – Hidjra

—Mawlid al-Nabi ( Mohammeds födelsedag )

—Miradj – Mohammeds himmelsfärd


Särskilda matregler

—Halal – Det som är tillåtet!

—Haram – Förbjudet eller synd!


Vad är då förbjudet enligt Islam?

—Förbjudet med svin och griskött!

Blod är också förbjudet.

—Alkohol är också förbjudet!


Kvinnornas roll inom Islam

—Muslimerna var väldigt tidiga med att ge kvinnor arvsrätt. Dock har kvinnor haft mindre makt i många muslimska länder och inte haft samma möjligheter som män.

—Fler kvinnor har får idag utbildning och debatten är i full gång. Vi får se i framtiden vad som händer =)


Framtiden

—En del muslimska länder har valt att följa Europa och USA. Att försöka bli mer demokratiska i hopp om att bli rika och välmående. —Andra muslimska länder har istället valt att vända sig inåt för att skydda den muslimska gemenskapen. Detta har skapat starka spänningar inom islam, något som vi fick se för bara 1 år sedan, den s.k. muslimska våren. Då flera länder gjorde uppror. På senare tid har organisationer som Boko haram och ISIS vuxit och blivit allt starkare. —Många ogillar dock muslimer och islam pga. 11 september attackerna och invandringen. De ser alla muslimer som fundamentalister, men mindre än 1% av alla muslimer fundamentalister.


Anpassningsbar religion

—Islam är ändå en väldigt anpassningsbar religion, som idag fortfarande attraherar många människor.


Källor

—Islam av Knut A. Jacobson

—Religion och sammanhang av Börje Ring

—SO-Serien Religion av Ingrid Berlin och Börje Ring

—Världsreligioner : ursprung, historia, utövning, tro,världsbild av Franjo Terhart och Janina Schulze

—Fakta om högtider i olika religioner av Ylva Vramming

—Wikipedia - Islam

—Religionsfröknarna - Islam


Om du istället vill lyssna, istället för att läsa. Klicka på denna: https://www.youtube.com/watch?v=Fjw9JSvxV3U&t=1s ( Föreläsning om Islam )

500 visningar

Comments


bottom of page