top of page

Abraham - Det judiska folkets fader


Abraham är en av de viktigaste gestalterna i religionens historia. Han anses vara fadern till de tre stora monoteistiska religionerna: judendom, kristendom och islam.


Abrahams liv


Enligt religiös tradition föddes Abraham i staden Ur i Mesopotamien (dagens Irak) omkring 2000 fvt. Han var gift med sin halvsyster Sara, och de hade en son som hette Isak. Abraham är känd för sin hängivenhet till Gud och sin villighet att följa Guds befallningar, även när de verkade svåra eller omöjliga.


En av de viktigaste händelserna i Abrahams liv var hans villighet att offra sin son Isak på Guds befallning. Enligt Bibeln bad Gud Abraham att offra Isak som ett prov på hans tro. Abraham var villig att utföra befallningen, men i sista stund stoppade Gud honom och gav en bagge som skulle offras istället. Denna händelse ses som en symbol för Abrahams tro och lydnad mot Gud.


Betydelse i judendomen


Abraham anses vara det judiska folkets fader. Enligt judisk tradition utvalde Gud Abraham till fader till en stor nation och lovade honom att hans ättlingar skulle bli lika många som stjärnorna på himlen. Förbundet mellan Gud och Abraham ses som grunden för den judiska tron.


Berättelsen om Abraham är central för den judiska tron, och läses under de veckovisa Torahläsningarna. Abrahams vilja att följa Guds bud och hans tro på Guds löften ses som exempel för alla judar att följa.


Betydelse i kristendomen


I kristendomen ses också Abraham som en viktig gestalt. Nya testamentet hänvisar till Abraham som en trosman och använder hans berättelse för att illustrera vikten av tron ​​på Gud. I Romarbrevet, till exempel, skriver aposteln Paulus att Abraham "trodde på Gud, och det tillerkändes honom som rättfärdighet".


Kristna ser också Abraham som en föregångare till Jesus, som de tror uppfyllde de löften som Gud gav till Abraham. Enligt Bibeln var Jesus en ättling till Abraham, och kristna ser sig själva som Abrahams andliga ättlingar.


Betydelse i islam


I islam är Abraham känd som Ibrahim. Han anses vara en av Guds profeter och är vördad för sin tro och lydnad. Berättelsen om Ibrahim som offrar sin son är också en viktig del av islamisk tradition, och firas under högtiden Eid al-Adha.


Ibrahim ses också som det arabiska folkets fader, och tros ha byggt Kaba, den heligaste platsen i islam, i staden Mecka. Hajj, pilgrimsfärden till Mecka som alla muslimer måste göra minst en gång i sitt liv, inkluderar en ritual där pilgrimer går runt Kaaba och går i Ibrahims fotspår.


Slutsats


Abraham är en gestalt av enorm betydelse i de religiösa traditionerna judendom, kristendom och islam. Hans tro och lydnad mot Gud ses som exempel för alla troende att följa, och hans berättelse är central i de religiösa texterna i varje tradition. Abrahams vilja att följa Guds befallningar och hans tro på Guds löften fortsätter att inspirera människor av alla trosriktningar än i dag.


Källor:


"Abraham." Encyclopedia Britannica, www.britannica.com/biography/Abraham.

"Abraham." Jewish Virtual Library, www.jewishvirtuallibrary.org/abraham.

"Abraham i kristendomen." Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/Abraham_in_Christianity.

"Ibrahim." Islamicitet, www.islamicity.org/

195 visningar

Comments


bottom of page